Ex-korpschef Jef Van Lommel van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout wordt ervan verdacht onder meer fraude te hebben gepleegd met bouwmaterialen en politiewagens. Het Comité P is gestart met een onderzoek.

Van Lommel wordt beschuldigd van deze feiten door zijn eigen korpsleden, die anoniem wensen te blijven. Van Lommel wordt ten eerste beschuldigd van fraude met bouwmaterialen. De man zou daarnaast ook wapens hebben verkocht die eigendom waren van de federale overheid.

Er zijn vervolgens ook klachten over het bevoordelen van een autoverkoper die peugeot-auto's aan de politie leverde. In ruil werden dan reisjes gedaan naar diens buitenverblijf. Er zijn ook signalen dat er sprake is van een reis naar Cuba die de man met zijn gezin deed op kosten van een leverancier.

Nog geen bewijzen

Van Lommel is verrast door deze aantijgingen en wist niet dat er een onderzoek bezig is. Hij zegt dat er niets klopt van deze verhalen.

De burgemeester van Geel, Frans Peeters, bevestigt dat er momenteel een onderzoek aan de gang is, al zegt hij er ook bij dat er voorlopig nog geen bewijzen gevonden zijn. 

'Het vermoeden van onregelmatigheden dateert van midden vorig jaar. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat ze al verscheidene jaren aan de gang waren', zegt de burgemeester. 'Rond de jaarwisseling heeft het politiecollege daarom beslist om aan het parket en het Comité P een onderzoek te vragen. Op die manier kan er maximale transparantie ontstaan over de situatie.'

 

Peeters zegt dat Van Lommel momenteel nog actief is bij de politie van Geel, maar dan wel niet meer als korpschef. De man riskeert een schorsing als blijkt dat hij gefraudeerd heeft.