Aandeelhouders Ageas verlengen verjaringstermijn om oud-bestuurders Fortis te vervolgen
Foto: rr
De aandeelhouders van Ageas hebben woensdag, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de verzekeringsmaatschappij, de deur opengezet om oud-bestuurders van Fortis alsnog te laten vervolgen. De verjaringstermijn werd met vijf jaar verlengd. Het agendapunt werd met een meerderheid van meer dan 97 procent goedgekeurd. Voorzitter Jozef De Mey van Ageas hield voorlopig wel nog de boot af om gerechtelijke stappen te ondernemen.
De Fortis-erfenis kwam woensdag uitgebreid ter sprake op de aandeelhoudersvergadering van opvolger Ageas. Verschillende beleggersactivisten verweten het huidige bestuur onvoldoende te ondernemen om via juridische weg de aandeelhouders te helpen hun verliezen te recupereren.

Charles Dumoulin van Deminor wees erop dat, verwijzend naar de talrijke rechtszaken, Ageas vroeg of laat de schade zal moeten oplossen. 'Meer beleggers dan ooit zijn vastberaden om hun verliezen uit het verleden te recupereren. We betwijfelen dat de tijd in uw voordeel zal spelen. U moet nu uw verantwoordelijkheid nemen'.

Advocaat Geert Lenssens trad Deminor bij. Hij reikte zelfs verschillende pistes aan Ageas aan, zoals het zich burgerlijke partij stellen in de strafklacht voor marktmanipulatie, actie ondernemen tegen de oud-bestuurders of een vordering tegen de Belgische staat indienen tegen de 'onterechte' ontmanteling van Fortis in 2008.
 
De Mey niet onder de indruk

Maar voorzitter De Mey was niet onder de indruk. Hij gaf toe dat de raad van bestuur al juridisch advies heeft ingewonnen, maar daaruit bleek dat het niet in het belang van het bedrijf is om nu al gerechtelijke stappen te ondernemen. 'Ik deel uw mening niet dat er geen risico is voor Ageas', klonk het.

De Mey wees erop dat zijn bedrijf geen enkele inzage heeft in het strafonderzoek. Daarnaast gelooft hij ook dat de kans dat er via gerechtelijke weg iets te rapen valt in Nederland "zeer klein" is. De Mey geeft dan ook de voorkeur aan een minnelijke schikking met de Nederlandse regering. 'We zullen wel moeten, want anders kan deze zaak nog vijf of tien jaar aanslepen'.
 
Alle opties worden opengehouden voor de toekomst

De voorzitter wil wel 'alle opties openhouden' voor de toekomst. Vandaar dat aan de aandeelhouders woensdag gevraagd werd om de verjaringstermijn waarbij bestuurders verantwoordelijk zijn voor hun daden, met vijf jaar te verlengen. De Mey liet verstaan dat ook de betrokkenen zelf intussen hun fiat hebben gegeven voor die verlenging. Ageas was in België wettelijk verplicht om hun akkoord te vragen.

De Mey beloofde dat de raad van bestuur ook de verjaringstermijn voor oud-directieleden zal verlengen. Ze heeft hiervoor niet de goedkeuring van de aandeelhouders nodig.
De voorzitter gaf nog mee dat het toenmalige Fortis verschillende verzekeringspolissen had afgesloten om de burgerlijke aansprakelijkheid van zijn bestuurders te dekken. Het gaat volgens hem om een totaalbedrag van 625 miljoen euro voor de periode 2007-2009.
 
Vrijwaringsclausule
 
Een aantal personen had bij zijn vertrek ook een vrijwaringsclausule afgesloten, waardoor toekomstige gerechtskosten en schadevergoedingen door Fortis (nu Ageas) op zich worden genomen. Maar Ageas betwist de rechtsgeldigheid van die clausule.
 
De aandeelhoudersvergadering verliep rustig. Alle agendapunten werden goedgekeurd. Er was woensdag 27,33 procent van het kapitaal aanwezig, "een record" volgens de voorzitter.