Van den Driessche: 'Ik ontken met klem. Dat zijn lasterlijke leugens.'
In de Krant van West-Vlaanderen reageert Pol Van Den Driessche voor het eerst uitgebreid op de artikelen in Humo. Hij noemt het 'lasterlijke leugens' en dient klacht in tegen het blad. Hij heeft wel nog geen klacht ingediend.

Van Den Driessche is duidelijk over de getuigenissen van twee gewezen redactrices in Humo en Reyers Laat

'Ik ontken met klem al die aantijgingen. Dat zijn lasterlijke leugens. Niemand heeft trouwens een strafklacht bij het parket tegen mij ingediend. Mag ik even verwijzen naar de getuigenis van barones Mia Doornaert op Radio 1? (lees hier) Zij heeft mij twintig jaar als journalist gekend en was vakbondsafgevaardigde en vertrouwenspersoon op de redactie van Het Nieuwsblad/De Standaard.'

'Zij heeft letterlijk bevestigd dat er in die twintig jaar geen enkele klacht van een vrouwelijke journalist is geweest tegen mij. En zij heeft nooit iets gemerkt van vermeende handtastelijkheden. Wie is beter geplaatst dan de vertrouwenspersoon op de redactie?'

Hij onderstreept in het interview dat hij klacht wil indienen tegen Humo. Hij onderzoekt nog samen met zijn advocaat welke stappen hij kan ondernemen tegen het blad. 

'Mij de DSK van Vlaanderen noemen is lasterlijk. Ik word vergeleken met iemand die in voorarrest gezeten heeft wegens verkrachting en die prostitutienetwerken opgezet heeft. Dat is mij bewust beschadigen. Ik stel ook sommige journalistieke praktijken van Humo in vraag. Ze hebben rond gebeld naar alle vrouwen die al die jaren met mij professioneel in contact gekomen zijn.'

Hij verwijt Humo dat al wie een goed woord voor hem overhad, uit de reportage werd geschrapt. Dat is geen onderzoeksjournalistiek, vindt Van Den Driessche. 'Een onderzoeksjournalist moet, net als een onderzoeksrechter objectief tewerk gaan en zowel getuigen à charge als à décharge horen en aan bod laten komen.'

Hij blijft erbij dat het om een beschadigingsoperatie gaat, mee aangewakkerd door CD&V. 'Twee personen onder wie een politieke tegenstrever hebben de N-VA in februari gewaarschuwd: de CD&V is met iets persoonlijks bezig tegen Pol, je zult er nog van horen. Hij gaat eraan.'