Crombez: 'Boetesysteem herzien in functie van fraude'
Dat zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a). Foto: BELGA
'Het boetesysteem voor fraude moet mogelijk worden hervormd. De proportionaliteit van de straffen is vaak zoek.' Dat zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) in een reactie op het rapport rond sociale en fiscale fraude in België, dat donderdag werd voorgesteld.

De KU Leuven organiseerde samen met de ULg en de ULB een pilootstudie naar de omvang van fraude bij particulieren in België. Ze hielden een steekproef bij 246 personen.

De resultaten tonen volgens Crombez dat België wellicht bovengemiddeld gevoelig is aan fraude. Liefst 38,8 procent van de respondenten kocht in de loop van de laatste 12 maanden een goed of een dienst in het zwart. Dat percentage is veel hoger dan wat in de Eurobarometer voor België was gerapporteerd.

Ook het gemiddeld bedrag van de grootste zwarte uitgave ligt, met 1.553 euro, ver boven eerdere schattingen. Het voorbije jaar ging bovendien 14,1 procent van de ondervraagden ergens in het zwart aan het werk. Het gemiddeld ontvangen inkomen daaruit bedroeg 1.332 euro.

'Hoewel België wellicht een zeer grote zwarte markt heeft, waren daar weinig gegevens over', zegt Crombez. 'Daar komt nu gelukkig verandering in. Als we de strijd tegen fraude willen opvoeren, hebben we wetenschappelijke info nodig.'

De staatssecretaris is er niet voor gewonnen alle boetes te verhogen. 'Vaak zit het probleem eerder bij de proportionaliteit. Kleine fraude wordt makkelijk bestraft, maar bij zeer grote zaken is het vaak moeilijk om de basis te bepalen waarop moet worden beboet.'

Het volgende project van de wetenschappers is een studie naar de fraude bij bedrijven.