Gentse politie voert intern onderzoek na Volt-reportage
Het commissariaat Gent West Foto: fvv
De dienst Intern Toezicht van de Gentse lokale politie voert een opsporingsonderzoek na een reportage in Volt. Een 'gevonden' portefeuille die bij het commissariaat Gent West werd binnengebracht, werd er gestolen. 'De kans is groot dat de dader iemand van het politiepersoneel is', luidt het.

'De kans is groot dat de dader iemand van het politiepersoneel is', stelt politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. Als het om een agent gaat, zal een strafrechtelijke en tuchtrechtelijke sanctie volgen, zegt het Gentse parket.

Het Eén-programma Volt liet tien 'eerlijke vinders' een 'verloren' portefeuille binnenbrengen in 10 verschillende politiekantoren. In de portefeuilles zaten de gegevens van de eigenaar en 150 euro. Zeven van de tien kwamen probleemloos weer bij de eigenaar terecht, met het geld er nog in.

In twee andere gevallen werd de eigenaar nooit gecontacteerd en verdwenen de twee portefeuilles spoorloos. In één geval werd de eigenaar op de hoogte gebracht dat zijn portefeuille was teruggevonden, maar bleek de portefeuille verdwenen toen de eigenaar die ging afhalen.'

Op onbewaakte plek gelegd aan de balie

De laatste feiten gebeurden op het commissariaat Gent West in Ekkergem. 'Er is een proces-verbaal opgemaakt en de dienst Intern Toezicht voert een onderzoek', zegt woordvoerder Gonzalez.

'Omdat de portefeuille zaterdag werd afgegeven en de eigenaar zei dat hij ze zondag kwam halen, heeft de agente aan de balie de portefeuille op een onbewaakte plek gelegd. Normaal worden gevonden voorwerpen tijdens het weekend in een kluis gelegd, maar in dit geval gebeurde dat niet.'

Volgens Marc Hellinckx, die Vlaanderen vertegenwoordigt binnen de Vaste Commissie van de Lokale Politie (het overkoepelend adviesorgaan van de lokale politiediensten, red.), heeft het Gentse politiekorps alvast 'perfect' gereageerd op de situatie.

Geen camerabeelden

'Aan de balie komen honderden politiemensen en ook mensen van firma's die voor ons werken. We moeten er echter niet flauw over doen: de kans is groot dat het effectief iemand van ons personeel is. Dat kan zeker niet door de beugel en de dader wacht een zware sanctie', aldus Gonzalez.

Het proces-verbaal van diefstal is door Intern Toezicht overgemaakt aan het Gentse parket, zegt parketwoordvoerster Annemie Serlippens. 'Onder leiding van de parketmagistraat voert Intern Toezicht een opsporingsonderzoek. De feiten gebeurden tussen 10 en 15 maart, maar de dader is nog niet gevonden. Als het om een agent gaat, volgt behalve de strafrechtelijke ook een tuchtrechtelijke procedure.'

De politie beschikt niet over camerabeelden op de plaats van de feiten, waardoor de dader moeilijk te achterhalen zal zijn.