In het IJsselmeer bij Stavoren, in de provincie Friesland in het noorden van Nederland, is een scheepswrak van een bijzonder handelsschip uit de 16de eeuw gevonden. Het gaat volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om een zwaar en stevig gebouwd schip waarvan de huidplanken 'dakpansgewijs' over elkaar liggen.

Volgens de RCE is het een belangrijke vondst, omdat maar weinig bekend is over schepen die in de 15de en 16de eeuw op deze manier werden gebouwd. Vermoedelijk voer het schip op een handelsroute tussen steden aan de Zuiderzee, het tegenwoordige IJsselmeer.

Het schip werd al eerder ontdekt door een groep amateurarcheologen en wordt nu onderzocht de RCE. Het wrak wordt niet gelicht. 'Er is dan een grote kans op schade en het levert nu geen gevaar op voor de scheepvaart', aldus de RCE.