Vakbond: 'Metaaldetectors zijn niet de oplossing'
Foto: © pol de wilde-corelio
Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) praat vandaag met de vakbonden van het gevangeniswezen. De stakingen in Waalse en Brusselse gevangenissen van het voorbije weekend bewijzen dat er nog veel werk aan de winkel is. Maar een eenduidige oplossing is er niet, blijkt ook bij rondvraag binnen de strafrechtelijke en gerechtelijke keten.

‘Wij zijn vragende partij voor dit gesprek’, aldus Ivan Vandecasteele van de socialistische vakbond ACOD in De Ochtend op Radio 1. ‘Minister Turtelboom is al vier maanden aangesteld, maar we hebben haar nog niet gezien.’

De vakbondsman is ‘verheugd’ dat Turtelboom meteen een plan op tafel legt – de minister heeft aangekondigd dat er 800.000 euro is vrijgemaakt om poortjes met metaaldetectors te plaatsen in de gevangenissen - maar betwijfelt of het plan ook zal werken. ‘Iemand die zijn cel moet verlaten om naar de buitenwandeling te gaan, moet toch een weg afleggen tot de metaaldetectie. Een groep van 40 à 50 man is dan nog zowat 300 meter onderweg…’, klinkt het. ‘Bovendien zijn er andere manieren om wapens te maken, het is niet altijd metaal.’

De oplossingen moeten elders gevonden worden, stelt Vandecasteele. ‘Er geldt momenteel nog een beperking op fouillering, en er zijn activiteiten die moeten gebeuren, zoals dagelijks bezoek. We zijn niet tegen rechten voor de gedetineerden, maar het moet wel mogelijk gemaakt worden om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen. En met het huidig aantal gevangenen en het kleine personeelsbestand is dat moeilijk. Door bijvoorbeeld die beperking op fouilleringen, creëer je met de wet al meteen een veiligheidsprobleem.’

'Zoals kinderen opvoeden'

Turtelboom heeft ook aangekondigd dat ze het systeem met de enkelbanden efficiënter wil laten werken. Een voornemen dat Vandecasteele tevreden stemt, maar dat volgens Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter in Mechelen, niet meteen een groot verschil zal maken. Hij stelt dat straffen niet voldoende worden uitgevoerd.

‘Ik zie mensen voor de rechter verschijnen met een tandenborstel in de hand, omdat ze zeker zijn dat ze naar de gevangenis moeten, maar uiteindelijk blijven ze voorwaardelijk vrij of blijft het bij een enkelband', zo zei ook hij in De Ochtend.

‘Het is zoals de opvoeding van kinderen: je zegt dat iets niet mag of ze krijgen een sanctie, maar die sanctie volgt dan uiteindelijk niet, waardoor je onhandelbare kinderen krijgt. Er moet van de politieke instanties een signaal komen dat straffen worden uitgevoerd. Kijk naar Nederland: daar moet iemand die een celstraf van een week krijgt opgelegd ook daadwerkelijk een week de cel in. Hier kan iemand met een straf van drie jaar toch nog aan de cel ontsnappen.’

Geen champetters

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo liet dit weekend in De Standaard verstaan dat zijn partij na de legislatuur van de huidige regering afgerekend mag worden op de aanpak van de criminaliteit. Hij pleitte in dat interview ook voor nultolerantie.

‘Alles bestraffen is niet realistisch’, klinkt het weinig optimistisch bij Gert Cockx van de politievakbond NSPV. ‘Bij nultolerantie verschuift de harde kern van criminelen hun activiteit naar andere domeinen. En vooral: nultolerantie is niet realistisch voor een keten die nu al niet kan volgen.’

Cockx ziet mogelijkheden in het opleggen van alternatieve straffen. ‘Iemand die een misdaad begaat in de metro, zou je een werkstraf in de metro moeten opleggen. Wie financieel wat mispeutert, zou in zijn portemonnee geraakt moeten worden, enzovoort.’

Het idee van Groen-parlementslid en Brusselaar Luckas Vander Taelen om de champetter opnieuw in te voeren, wordt weggewuifd door Cockx. ‘Dat is in deze tijden niet meer toepasbaar. Er zijn weinig Brusselaars binnen de politie, terwijl zo een champetter toch natuurlijk gezag moet uitstralen in zijn wijk en daar moet verblijven, contacten moet hebben. Het grootste deel van onze agenten zijn pendelaars.’