Veldproef met ggo-maïs is 'onaanvaardbaar'
Links de genetisch gewijzigde maïsplanten die het VIB in het veld wil testen. Rechts de niet-gewijzigde ouderlijn. Daartussenin: ggo-maïs met minder uitgesproken effect, die wordt niet in het veld gebracht.rr
De beslissing om een project met genetisch gewijzigde maïs op te starten in Wetteren is 'onbegrijpelijk en onaanvaardbaar'. Dat stellen zestien organisaties die actief zijn op het vlak van landbouw en leefmilieu.

 De federale regering zette gisteren het licht op groen voor een veldproef van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met genetisch gewijzigde maïs. Die beslissing gaat in tegen het gezond verstand en slaat de ongerustheid van experts in de wind, zeggen de organisaties in een gezamenlijk persbericht.

De organisaties stellen dat de aanvraag voor het proefproject gebeurde op basis van een dossier van de VIB dat heel wat wetenschappelijke hiaten vertoont. 

De Bioveiligheidsraad - een adviesorgaan - heeft ernstig voorbehoud gemaakt bij het wetenschappelijk en landbouwkundig belang van de veldproef, zo wordt benadrukt. Vragen over de langetermijneffecten op de fauna en flora en op de landbouw blijven volgens de organisaties bovendien onbeantwoord.

Ze vragen tekst en uitleg aan de bevoegde ministers Sabine Laruelle (Landbouw) en Laurette Onkelinx (Volksgezondheid) en van staatssecretaris Melchior Wathelet (Leefmilieu).

'Waarom handelen de ministers niet in het belang van de bevolking van dit land? Waarom helpen zij mee aan de gedwongen introductie van ggo's in België, tegen het gezond en het wetenschappelijk verstand in, terwijl in tal van andere Europese lidstaten de regeringen op dit vlak het voorzorgsbeginsel hanteren?', luidt het nog in de mededeling.

Het persbericht werd ondertekend door onder meer BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Climaxi, Friends of the Earth, Greenpeace België, JNM, Landwijzer, Oxfam, Velt, Vredeseilanden en Wervel.