Driemaal zoveel gevallen van dementie tegen 2050
Foto: vum
Het aantal gevallen van dementie zou meer dan verdrievoudigen tegen het jaar 2050, waardoor 115,4 miljoen mensen over heel de wereld aan dementie zullen lijden. Dit meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in een rapport dat woensdag is gepubliceerd. Ook in België stijgt het aantal gevallen van dementie opvallend snel.

Momenteel zijn over de hele wereld meer dan 35,6 miljoen mensen dement. De ziekte wordt in 70 procent van de gevallen veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Dementie is een aandoening die het geheugen en de rede aantast en die invloed heeft op het gedrag en de mogelijkheid om dagdagelijkse activiteiten uit te voeren.

Vooral lagelonenlanden zullen het aantal gevallen van dementie, als gevolg van sterk vergrijzende bevolkingen, de komende decennia tot wel zeventig procent zien toenemen, aldus de WHO.

 

In haar rapport, raadt de WGO de autoriteiten aan om meer aandacht te schenken aan de ziekte. Zo is het heel belangrijk om de mensen uit de zorgsector beter op te leiden en om werk te maken van vroegtijdige diagnoses en van de sensibilisering van de ziekte bij het publiek.
 
In België stijgt aantal gevallen van dementie snel
 
In België lijden naar schatting 165.000 mensen aan dementie, maar dit aantal stijgt snel. 'Binnen vijftien jaar zal het aantal tussen de 200.000 en 220.000 liggen', zegt Jurn Verschraegen van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. 'Dit komt voornamelijk door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting.'
 
België onderneemt al stappen om mensen met dementie te helpen en om dementie te destigmatiseren in de maatschappij. 'Als we weten wat op ons afkomt, zal dat mee een voorwaarde zijn om de persoon met dementie tijdig de nodige ondersteuning te kunnen geven', besluit Verschraegen.