De Economische Inspectie stelt dat vijf van de twaalf energieleveranciers de wet niet nageleefd hebben door op 1 april hun prijzen te indexeren. Ministers Johan Vande Lanotte en Melchior Wathelet willen de bevriezing van de prijzen zo snel mogelijk afdwingen met een interpretatieve wet.

De regering besliste onlangs om de energieprijzen in België te bevriezen van april tot eind dit jaar, om de inflatie onder controle te houden. Op 1 april hebben enkele energiebedrijven hun prijzen voor gas toch verhoogd.

Uit onderzoek van de Economische Inspectie blijkt meer precies dat vijf van de twaalf energieleveranciers de wet van 29 maart 2012 niet gerespecteerd hebben voor wat betreft gas. De vijf hebben op 1 april hun prijzen nog opwaarts geïndexeerd en zijn van oordeel dat ze daarbij volgens de wet gehandeld hebben.

Minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte (SP.A) en staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) gaan de regering daarom zo snel mogelijk een voorontwerp van interpretatieve wet voorleggen, om de bevriezing van de variabele energieprijzen vanaf - en inclusief - 1 april af te dwingen.

Zo willen ze elke discussie over de interpretatie van de wet definitief uit de wereld helpen. Vorige week verklaarden ze nog dat de interpretatie van de energiebedrijven tegen 'de letter en de geest van de wet' indruist, en dreigden ze ermee stappen te ondernemen.

Een interpretatieve wet, die na een spoedadvies van de Raad van State op zeer korte termijn in het parlement besproken kan worden, moet 'voor iedereen voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de bevriezing van de variabele energieprijzen geldt vanaf 1 april 2012, 1 april inbegrepen', zo luidt het.

Vande Lanotte had eerder aangegeven dat hij mogelijk in kort geding naar de handelsrechter zou stappen om de prijsverhogingen te laten schrappen. Maar de ministers kiezen woensdag dus voor de weg van de interpretatieve wet. De mogelijkheid van gerechtelijke stappen blijft weliswaar open, maar is voorlopig dus niet aan de orde.

Op basis van de verhoren heeft de Economische Inspectie ook vastgesteld dat geen enkel energiebedrijf zijn prijzen voor elektriciteit opwaarts heeft geïndexeerd. Volgens haar vormt de toepassing van de nieuwe wet voor wat betreft de elektriciteitsprijzen dan ook geen probleem.