Groen licht voor veldproef met ggo-maïs in Wetteren
Links de genetisch gewijzigde maïsplanten die het VIB in het veld wil testen. Rechts de niet-gewijzigde ouderlijn. Daartussenin: ggo-maïs met minder uitgesproken effect, die wordt niet in het veld gebracht.rr
De federale regering heeft het licht op groen gezet voor een project met een veld met genetisch gewijzigde maïs in Wetteren, dat door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) was ingediend.

De aanvraag gebeurde conform de geldende regels en de voorziene procedure werd gevolgd. Hij maakte immers het voorwerp uit van een openbaar onderzoek en van een advies van de Raad voor Bioveiligheid, luidt het op de kabinetten van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu.

Het project heeft alleen tot doel de resultaten te bevestigen van de genetische wijziging van de plant die in een serre werden vastgesteld. Het gaat uitdrukkelijk niet om het telen of om commercialisering, benadrukt men.

Ecolo wijst er op dat het de betrokken federale ministers had gevraagd de aanvraag van het VIB te weigeren. Voor de groenen toont het dossier in welke mate de ggo-regelgeving niet volstaat op het vlak van de impact op het milieu en op de volksgezondheid.