Mogelijk komt er in positieve zin een keerpunt in de economische activiteit in de eurozone. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag op basis van haar maandelijkse indicatoren. Ook in de andere grote economieën ter wereld ziet de organisatie een terugkeer naar een dynamisch herstel van de economie.
Volgens de OESO tonen de Amerikaanse en de Japanse economieën duidelijke tekenen van herstel. Brazilië, Rusland, India en China, de zogenaamde BRIC-landen, laten positievere signalen zien dan bij de meting een maand eerder, stelt de OESO. 
 
De Europese economie heeft volgens de economische denktank een mogelijk keerpunt bereikt, al zijn er verschillen merkbaar bij verschillende lidstaten. De Franse en Italiaanse economieën laten aanhoudend zwakke economische prestaties zien, terwijl vanuit Groot-Brittannië en Duitsland daarentegen aanhoudend positieve signalen komen.
 
Die tekenen zijn wel minder sterk dan een maand eerder, aldus de OESO.