Vanackere: 'Dit advies is transparanter en duidelijker'
Foto: Photo News
Hoewel het nieuwe advies van de Hoge Raad van Financiën (HRF) op het eerste gezicht een zwaardere inspanning lijkt te vragen van de federale regering, is minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) tevreden met wat nu wordt voorgesteld. 'De puzzelstukken vallen een beetje op hun plaats.'

In zijn advies stelt de Hoge Raad dat alle regeringen in 2015 een begroting in evenwicht moeten voorleggen. In een vorig advies klonk het nog dat de federale regering met een tekort mocht afkomen, dat dan goedgemaakt zou worden door overschotten bij de gewesten en gemeenschappen. 

Toch toont federaal minister Vanackere zich tevreden met het nieuwe advies. Er wordt immers ook voorgesteld om de inspanningen te verdelen door lasten over te dragen van het federale naar het gewestelijke en gemeenschapsniveau, 'wat in termen van inspanning op hetzelfde neerkomt', aldus Vanackere op Radio 1. Hij noemt dit advies 'leesbaarder, transparanter en duidelijker' en een 'veel elegantere oplossing'. 

'Bij het vorige advies kon men zich afvragen hoe een regering op een duurzame manier overschotten kan boeken, en dan zeker wanneer die regering niet eens schulden heeft,' merkt Vanackere op. 

Wil ons land tegen 2015 een globale begroting in evenwicht voorleggen - zoals gevraagd door Europa - dan zal er hoe dan ook weer streng bespaard moeten worden. 'De bedragen die momenteel circuleren - 10 à 11 miljard euro - lijken voor velen bijzonder veel geld, maar ik wil er wel aan herinneren dat de federale regering alleen al in december vorig jaar en bij de begrotingscontrole in maart maatregelen heeft genomen om 13 miljard te besparen. Nu staan we voor een gelijkaardige inspanning, maar dan over drie jaar en verdeeld over alle regeringen. Wat niet wegneemt dat ons nog een zeer zware klus wacht.' 

Hoge belastingdruk

Eerder had Vanackere in Knack ook al aangegeven dat de hoge belastingdruk nog enige tijd zal aanhouden. 'De belastingdruk in ons land kan alleen omlaag door budgettaire orthodoxie en daar zullen deze en volgende regering de handen vol mee hebben. De mensen zullen dus nog geruime tijd een hoog overheidsbeslag moeten aanvaarden.'

'Wie klaagt over een te hoog overheidsbeslag, vergeet soms welke diensten daartegenover staan. In de Scandinavische landen is het overheidsbeslag nog hoger, maar volgens internationale rapporten leven daar wel de gelukkigste mensen ter wereld', zegt de CD&V-vicepremier.

'Budgettaire orthodoxie is de beste manier om de belastingdruk te reduceren. Onderweg naar een nulresultaat op de begroting in 2015 mag deze regering de rol daarom niet lossen. Ook onze schuldgraad moet verder omlaag', zegt Vanackere.

De minister van Financiën wil tegelijk wel het belastingstelsel 'eenvoudiger en rechtvaardiger' maken. Dat wil hij in de eerste plaats doen door de bestaande procedures te harmoniseren en te vereenvoudigen. De belastingen inhoudelijk eenvoudiger maken door het verminderen van het aantal aftrekposten wordt moeilijker, zegt Vanackere, omdat het een akkoord vergt van alle coalitiepartners. 'Ik ben echter bereid om het debat te openen.'