Stel: Na een spelletje vleeshoop bij 14-jarigen zijn enkele meisjes woedend: de jongens hebben in hun borsten geknepen. De jongens lachen de beschuldigingen weg, maar achteraf blijkt dat de jongens afgesproken hadden om het meeste 'tieten te knijpen'. Hoe reageer je hierop? 

Het voorbeeld van deze seksueel getinte situatie is een van de velen die opgenomen zijn in het pakket '(N)iets mis mee?!', het instrument dat jeugdwerkers moet leren omgaan met dergelijke voorvallen. Het hulpmiddel kwam tot stand door samenwerking tussen organisaties Chriojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, Jeugd Rode Kruis, KLJ, Jeugd en Seksualiteit, Kazou en Sensoa, onder coördinatie van Steunpunt Jeugd. '(N)iets mis mee?!'  maakt gebruik van het 'vlaggensysteem' dat eerder werd ontwikkeld door Sensoa en Movisie, maar dan toegespitst op de jeugdwerkcontext.

Een incident als dat met de vleeshoop krijgt een rode vlag: het gaat om 'grensoverschrijdend gedrag'. De jeugdleiding krijgt in dit geval de raad om de jongens te confronteren met de situatie en hen uit te leggen waarom zulke zaken absoluut niet kunnen. 

Elk voorbeeld wordt afgetoetst aan zes criteria: 'toestemming', 'vrijwilligheid', gelijkwaardigheid, 'ontwikkeling'; 'context' en 'zelfrespect'. De situatie krijgt op basis hiervan een groene, gele, rode of zwarte vlag. In totaal werden 36 cases uitgewerkt in '(N)iets mis mee?!'. Bij het pakket hoort ook een handleiding waarin de theorie van het vlaggensysteem wordt uitgelegd. 

De jeugdorganisaties zeggen met het instrument hun positieve visie op seksualiteit te beklemtonen: ze willen een positieve en veilige omgeving bieden aan kinderen en jongeren, waarin zij op seksueel en relationeel gebied de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.