Dexiadebacle krijgt mogelijk gerechtelijke staart
Meyrem Almaci (Groen) was streng voor de meerderheidspartijen in de Dexia-Commissie Foto: BELGA
Indien specialisten in het rapport van de Dexia-commissie aanwijzingen vinden om over te gaan tot gerechtelijke vervolging, dan kan dat voor SP.A. Desnoods moet de minister van Justitie haar positief injunctierecht gebruiken. Dat heeft Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) zondag verklaard in De Zevende Dag. Volgens Luk Van Biesen (Open Vld) zit er in het rapport geen enkele passage die voldoende is om iemand strafrechtelijk te vervolgen.

 De bijzondere Kamercommissie die zich de voorbije maanden over het debacle bij Dexia heeft gebogen, keurde vrijdagavond haar rapport en aanbevelingen goed. Woensdag buigt de plenaire Kamer zich over het eindverslag en de aanbevelingen. Opmerkelijk is dat Van der Maelen het commissiewerk 'ondermaats' noemde. Als oorzaken citeerde hij de voorzitster van de commissie, de tijdsdruk waaronder de commissie moest werken en het gebrek aan toegang tot bepaalde documenten.

Een groot deel van de discussie tussen meerderheid en oppositie sloeg op een luik over eventuele vervolgingen. Meyrem Almaci (Groen) wil proberen dit luik alsnog in het verslag te krijgen. 'Wanneer er een misdaad wordt gepleegd, zeggen we dat gerechtigheid moet geschieden. Hier worden partijbelangen de hand boven het hoofd gehouden en niet die van de bevolking', hekelde ze. Van Biesen stelde dat het rapport veel schuldigen aanduidt, maar dat er geen enkele passage instaat die elementen biedt voor een strafrechtelijke vervolging. Jean-Marie Dedecker (LDD) was het daar niet mee eens.

Voor Van der Maelen moet het rapport worden bekeken door juristen. Indien zij aanwijzingen vinden om tot gerechtelijke vervolging over te gaan, dan kan dat voor hem. Hij suggereerde dat minister van Justitie Annemie Turtelboom daarvoor haar positief injunctierecht desnoods kan aanwenden. Kristof Waterschoot (CD&V) stelde dat de commissie heeft uitgezocht 'wat er is gebeurd. Nu is het aan het andere apparaat - het gerecht - om er eventueel verder mee te gaan'.