Artikel 195: Vlaams Belang wil dat Vlaams Parlement belangenconflict inroept
Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Foto: VUM
Het Vlaams Belang verlangt dat het Vlaams Parlement een belangenconflict inroept tegen het ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet dat momenteel in de Senaat op tafel ligt. Door de herziening van het artikel zouden de voorrechten voor de Franstaligen die door het communautaire akkoord worden ingevoerd, de facto in de grondwet gebetonneerd worden, zo vindt het Vlaams Belang.
De wijze waarop artikel 195 van de Grondwet zal herzien worden, is volgens het Vlaams Belang onaanvaardbaar. Daarom heeft Vlaams parlementslid Joris Van Hauthem nu een motie ingediend waarin het Vlaamse Belang het Parlement vraagt om een belangenconflict in te roepen tegen het ontwerp van herziening van artikel 195.
 
'Men versoepelt tijdelijk de procedure om een aantal voorrechten van de Franstaligen in de Rand en het uithollen van een aantal bevoegdheden van het Vlaamse beleidsniveau door te voeren en grondwettelijk te verankeren (bv. de voogdij over de faciliteitengemeenten) om nadien terug te keren te gaan naar de bijzonder ingewikkelde herzieningsprocedure', stelt de partij. 
 
Na het doorvoeren van de voorgestelde herziening van artikel 195 wordt het volgens het Vlaams Belang politiek onmogelijk om de in de Grondwet ingeschreven voorrechten voor de Franstaligen ooit nog terug te schroeven. 'Het lijkt ons dan ook vanzelfsprekend dat het Vlaams Parlement de schorsing van de behandelingsprocedure vraagt en dat het dossier op het Overlegcomité terecht komt', besluit de partij.