Leraars schorten acties op
Foto: Wouter Van Vooren
De onderwijsvakbonden gaan met de Vlaamse regering onderhandelen over het afschaffen van het TBS-systeem. Voorlopig voeren ze geen actie. 'We hebben een traditie van overleg. Die traditie moet hersteld worden', zegt Rudy Van Renterghem van de Christelijke Onderwijsvakbond.

De Vlaamse regering en de onderwijsvakbonden zijn het eens om vanaf vandaag onder leiding van de minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) onderhandelingen te voeren over het afschaffen van het TBS-systeem. Dat melden de regering en de bonden in een gezamenlijk persbericht.

'Het is belangrijk dat we het sociaal overleg opnieuw kunnen opstarten om zo een kans te beiden om uit deze problematiek te raken', zei Rudy Van Renterghem van de Christelijke Onderwijsvakbond. Vorige week haalde Van Renterghem nog fel uit naar Smet. 'Het was een koude douche. Het is normaal dat je na tien seconden niet opnieuw warm hebt.'

'Het was niet makkelijk om opnieuw aan te knopen maar we gaan elkaar op korte termijn terugzien. we hebben een lange traditie van overleg, het onderlinge vertrouwen moet er opnieuw komen.'

Vorige week haalde de Vlaamse regering de woede van de leraars op de hals door de vervroegde uitstapregeling (TBS) voor leerkrachten af te schaffen, met uitzondering van het kleuteronderwijs. De TBS-regeling liet leerkrachten toe om op 58 of 56 (kleuterleerkrachten) te stoppen met werken en tot aan hun officieel pensioen op hun 60ste wachtgeld te krijgen.

Consistent

'Het kan niet dat mensen die aan het einde stonden van hun loopbaan dan toch nog twee of drie of zelfs zeven jaar langer moeten werken. We mikken op een eindeloopbaanakkoord dat consistent en werkbaar is', alsnog Van Renterghem. De vakbondsman onderstreept ook dat het niet enkel gaat om de uitstapregeleing maar over 'de totaliteit van de loopbaan'.

Bij de onderhandelingen 'zullen de overgangsmaatregelen, de vermindering van het wachtgeld, de eindeloopbaanmogelijkheden en de begeleidende maatregelen in het kader van het loopbaanpact aan bod komen', luidt het. 'Daarom zal het loopbaanpact ook versneld onderhandeld worden.'