In Duitsland zullen zo'n 950 mannen en vrouwen die door priesters en andere medewerkers van de katholieke kerk seksueel misbruikt werden een schadevergoeding krijgen. Dat meldt het katholieke persagentschap Apic dinsdag onder aanhaling van het in Bielefeld verschijnende Westfalen-Blattes.

Een door het Duitse episcopaat opgerichte commissie behandelde zo'n 1.000 aanvragen voor schadeloosstelling. Die zijn nu allemaal verwerkt. Er zijn geen lopende zaken meer. In 95 procent van de gevallen wordt een schadevergoeding betaald, bevestigt Matthias Kopp, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie.

Zij had een gemiddelde schadevergoeding van 5.000 euro vooropgesteld. Maar in een aantal gevallen zal die beduidend hoger uitvallen.

Over het totale bedrag dat aan schadevergoedingen wordt uitgekeerd kon de woordvoerder van de Duitse bisschoppenconferentie niets zeggen omdat het geld van de religieuze ordes en congregaties en van de 27 bisdommen rechtstreeks naar de slachtoffers gaat.

Het aartsbisdom Paderborn heeft volgens woordvoerder Agidius Engel aan 32 slachtoffers een totaal bedrag van 209.000 euro betaald. 'Wij proberen het geld van de daders te recupereren', aldus Engel.