Van Besien laakt discussie over fantoombevoegdheden
Wouter Van Besien Foto: BELGA
Groen-voorzitter Wouter Van Besien is niet te spreken over de discussie over de fantoombevoegdheden - regionale bevoegdheden waarvan de regering-Di Rupo de federale financiering zou willen schrappen.

Van Besien roept de federale regering en de Vlaamse regering op zich niet te bezondigen aan "vechtfederalisme" maar samen te bekijken welke bevoegdheden moeten worden overgedragen en hoe de financiering moet gebeuren.

Van Besien vindt de manier waarop de discussie over de fantoombevoegdheden wordt gevoerd, getuigen van slecht bestuur. "De federale regering zegt dat ze 250 miljoen euro aan financiering schrapt, zonder overleg. De Vlaamse regering reageert dat ze die meerkost niet voorzien heeft en kaatst de bal terug. Ze spelen de bal constant naar elkaar toe", klaagde Van Besien dinsdagochtend op de VRT-radio.

Wat Van Besien "het meest stoort", is dat de aangekondigde schrapping van de federale financiering niet gebaseerd is op een onderzoek naar de zin ervan. "Het gaat toevallig om een fantoombevoegdheid, en dus wordt er geschrapt. De mensen en de projecten die gefinancierd worden door die 250 miljoen zijn daar de dupe van."

Van Besien heeft weet van klachten uit onder meer de universitaire wereld. "Verschillende universiteiten werken samen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, maar weten momenteel niet hoe het verder moet."

Concreet vraagt de Groen-voorzitter dat het uitvoeringscomité voor de staatshervorming, waar behalve de zes federale regeringspartijen ook Groen en Ecolo deel van uitmaken, bekijkt hoe en wanneer hoe de overdracht van de (financiering van) de fantoombevoegdheden moet gebeuren.

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo reageerde meteen dat er wel degelijk een dialoog zal plaatsvinden. "We hebben aan de inspectie van financiën een lijst van de bestaande fantoombevoegdheden gevraagd, zoals ook Vlaams minister-president Kris Peeters wilde. We vragen trouwens ook niet dat alles zomaar overgenomen wordt" door de regionale overheden, zei hij op de radio.