In België zijn er nog slechts 8,7 procent wekelijks pratikerende katholieken. Het cijfer van 3 procent waarover de RTBf eerder berichtte, was fout..

Ons land telt 9,2 procent atheïsten. 32 procent noemt zich 'onkerkelijk'. 'Onkerkelijk' betekent dat de person wel kan geloven en bidden, maar een afkeer heeft van het insttuut Kerk.

Het eerdere bericht dat liefst 42 procent van de Belgen atheïst is, was dus niet correct. Wie zichzelf 'onkerkelijk' noemt, is daarom nog geen 'atheïst'.

Slechts 4 procent van de ondervraagden in deze EVS-enquête (op basis van individuele interviews) noemt zich kernkatholiek. Zij gaan regelmatig naar een misviering en zijn ook lid van religieuze of kerkelijke organisaties. Sommigen van hen doen ook vrijwilligerswerk. 

De groep Belgen die zichzelf wekelijks pratikerende katholiek noemt (8,7 procent van de bevolking) wordt steeds maar kleiner.

Jezuïet Tommy Scholtes, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie, haalt in een gesprek met de RTBF verscheidene mogelijke verklaringen aan voor de daling van de praktijkkerkelijkheid.

"Er zijn alle bewegingen van mei ’68; er is de recente pedofiliecrisis die veel geesten beroerd heeft; er is een grote toename van de moslimbevolking en er is een algemeen pluralistisch gevoel van tolerantie. En dus hebben de mensen minder en minder zin toe te treden tot wat ze ’het institutionele’ noemen".

Wat een mogelijke omkeerbaarheid van de tendens betreft, oordeelt Scholtes dat "dat zal afhangen van de kwaliteit van de christenen van vandaag, van de kwaliteit van de priesters, van de kwaliteit van de verantwoordelijken van de gemeenschappen en van de kwaliteit van de boodschappen die de Kerk uitzendt".