Franse vrouwen hoeven niet langer te kiezen tussen 'madame' of 'mademoiselle'. De regering heeft een circulaire doen uitgaan waarin ambtenaren wordt opgedragen het woord 'mademoiselle' te schrappen van officiële overheidsdocumenten.

Tot nu toe moest een Française op allerlei formulieren, van de belastingdienst of voor het aanvragen van paspoort of rijbewijs, aangeven of ze een 'madame' was, een getrouwde vrouw, of een 'mademoiselle', een ongetrouwde vrouw. Mannen krijgen daar niet mee te maken, een Franse man is altijd een 'monsieur'.

Feministen dringen al jaren aan op de afschaffing van het gebruik 'mademoiselle' en zijn blij met de beslissing. 'Overal moeten we aangeven of we getrouwd zijn of niet. Mannen wordt niets gevraagd, het is niet belangrijk of zij getrouwd zijn', zei Julie Muret van Osez le Féminisme.

De beweging roept particuliere bedrijven op de stap van de overheid te volgen. Bij veel online supermarkten moet een vrouw nog altijd aangeven of ze 'mevrouw' of 'mejuffrouw' is. De regering heeft in het verleden geprobeerd daar verandering in te brengen, maar met weinig succes. Maar 'we zijn niet stom, we weten dat we in verkiezingstijd zitten', zei Muret. 'Dus we zullen goed opletten of het ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.'