Sabam delft onderspit tegen Netlog
Foto: rr
De netwerksite Netlog moet gebruikers niet verbieden om beschermde werken uit te wisselen. Het Europees Hof voor Justitie heeft dat geoordeeld in en procedure die auteursrechtenvereniging Sabam heeft aangespannen.

 Het Hof merkt op dat netlog voor zo'n verbod een algemene filter zou moeten inbouwen. Een dergelijke filter is door de Europese wetgeving over e-commerce niet toegestaan, klinkt in het oordeel. Bovendien zou dit een inbreuk op de privacy kunnen zijn.

Lorenz Bogaert, bestuurder van de vennootschap die Netlog overkoepelt, vindt het arrest een belangrijke overwinning voor alle gebruikers wereldwijd van het open internet.

'Het was een princiepskwestie en we vonden het een ernstige inbreuk op de openheid en neutraliteit van het internet. De zaak was niet alleen tegen Netlog, maar tegen alle internetgebruikers gericht', zegt hij.

Sabam neemt dan weer 'zonder verrassing' akte van het arrest.

Het Hof zelf moest de zaak onderzoeken op verzoek van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De uitspraak is het antwoord op een prejudiciële vraag over de zaak.

De Brusselse rechter had Netlog al in juli 2010 in het gelijk gesteld, omwille van het gevaar op de schending van de privacy. Maar toch werd besloten om het Europees Hof voor Justitie de zaak nog te laten bekijken.

SABAM wou dat de rechter Netlog verplicht het uitwisselen van illegale muziek- en filmfiles onmogelijk te maken. Het gaat immers om beschermde werken en er wordt geen vergoeding voor betaald, is de redenering. SABAM eiste een dwangsom van 1.000 euro per dag.