Zijn lange tijdelijke contracten de toekomst?
Foto: Jobat.be
Op de moderne arbeidsmarkt bestaan er grosso modo twee soorten arbeidscontracten: het contract van onbepaalde duur (ook verkeerdelijk ‘vast’ contract genoemd) en het tijdelijk contract. Maar is dat nog van deze tijd? Jan Denys, arbeidsmartkdeskundige van Randstad, over een nieuw voorstel van contracten in Nederland.

In Nederland is er recent een nieuwe piste geopend. Daar stelt de huidige minister van Werk, Kamps, voor om langdurige tijdelijke contracten te introduceren. De minister denkt dat zelfs termijnen van 7 tot 10 jaar mogelijk moeten zijn. Dit soort contracten zou zich moeten positioneren tussen de traditionele tijdelijke contracten en deze van onbepaalde duur. In die zin ligt dit nieuwe contract in de lijn van de verdergaande diversificatie op de arbeidsmarkt.

Het voorstel werd onmiddellijk weggehoond door de vakbonden maar vreemd genoeg ook door wetenschappers. Die wisten bijvoorbeeld meteen dat langere tijdelijke contracten niet zouden leiden tot meer scholing voor deze werknemers. Waar ze deze wijsheid vandaan halen, is onbekend aangezien langdurige tijdelijke contracten op dit ogenblik nagenoeg niet voorkomen. Het minste wat we zouden mogen verwachten van wetenschappers is dat er over het voorstel van de minister ernstig wordt gedebatteerd met inhoudelijke argumenten. Dan kan België er ook nog iets van leren.

>

>

>

>