Huiszoekingen in bisdommen Hasselt, Antwerpen en Mechelen voorbij
Beelden van de huiszoeking in het bisdom van Hasselt Foto: VTM
ANTWERPEN/HASSELT - Het federaal parket heeft maandag huiszoekingen gehouden bij de bisdommen van Hasselt en Antwerpen en in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Dat gebeurde in het kader van 'Operatie Kelk', het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk. Het is nog niet duidelijk of er nog huiszoekingen zullen gehouden worden.

Maandagvoormiddag vielen onderzoeksrechter Wim De Troy en vijftien agenten van de federale politie binnen bij het bisdom van Antwerpen en dat van Hasselt. Iets later werd er ook een huiszoeking gehouden bij het aartsbisdom in Mechelen. Er werden vragen gesteld en er werden verschillende dossiers rond misbruik binnen de kerk meegenomen.

Olivier Lins, woordvoerder van het bisdom van Antwerpen, en Clem Vande Broek, woordvoerder van het bisdom van Hasselt, verklaarden beiden alle medewerking te hebben verleend. 'Wij hebben niks te verbergen', klonk het. Ook Lieve Bellens van het federaal parket bevestigde dat de bisdommen perfect meewerkten.

Dossiers van verdachte geestelijken

De huiszoekingen kaderen binnen ‘Operatie Kelk’, het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Kerk. 'Na analyse van zo'n 200 verklaringen van slachtoffers en 87 burgerlijkepartijstellingen, hebben we het dossier van verschillende verdachte geestelijken nu opgevraagd', aldus Lieve Bellens.

Of er nog huiszoekingen volgen, kon Bellens niet bevestigen. Inmiddels raakt er steeds meer bekend over de opgevraagde dossiers. Uit Hasselt werden bijvoorbeeld vier dossiers meegenomen, en uit Mechelen tien dossiers over priesters in de jaren '50. Het gaat dus lang niet altijd over nog levende geestelijken.

Onderzoek nog niet dood

Vermoedelijk is het gerecht op zoek naar nieuw bewijs van seksueel misbruik binnen de kerk. Vorig jaar werden de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en in de privé-woning van kardinaal Danneels namelijk nietigverklaard.

Het onderzoek leek hierna te zijn stilgevallen, maar dat blijkt nu dus onjuist. Het gerecht was bovendien nog steeds aan het werk met dossiers die niet nietig verklaard waren, zoals deze van slachtoffers die zelf rechtstreeks naar het gerecht waren gestapt. Dat werd gezegd in het Radio 1-programma Vandaag.

Fernand Keuleneer, de advocaat van de bisschoppen, twijfelt nu ook aan de geldigheid van de huiszoekingen. 'Ik wil niet vooruitlopen, maar ik heb toch wel wat vragen', klinkt het.