Carl Devlies, staatssecretaris voor coördinatie van fraudebestrijding in de voorbije regering-Leterme, neemt opnieuw zijn plaats in in het Leuvense schepencollege.

Na zijn aanstelling als staatssecretaris liet Carl Devlies zich als "verhinderde schepen" in maart 2008 vervangen door partijgenote Els Van Hoof. In september 2009 was er nog een wisseling binnen de CD&V-fractie. Herwig Beckers verving het nieuwe Vlaams parlementslid Karin Brouwers.

Devlies neemt in het schepencollege de plaats in van Herwig Beckers. Hij neemt zijn bevoegdheid voor financiën, die hij in 2008 had afgestaan aan Dirk Vansina, terug op. Daarnaast neemt hij van Beckers ruimtelijke ordening over. Els Vanhoof behoudt haar bevoegdheden van sport, handel en landbouw.

Beckers was ook nog bevoegd voor jeugd. Wie deze bevoegheid voor zijn rekening zal nemen is nog onduidelijk. Herwig Beckers wordt zoals voor zijn aanstelling al het geval was voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal.