De CD&V-senatoren hebben maandag unaniem Dirk Claes aangeduid als hun nieuwe fractieleider.

Hij volgt Rik Torfs op, die het fractievoorzitterschap waarnam toen Sabine de Bethune tot senaatsvoorzitster werd verkozen bij het begin van het parlementaire jaar, in afwachting van het aantreden van een nieuwe regering.

Nu de nieuwe regering de eed heeft afgelegd en het senaatsvoorzitsterschap van Sabine de Bethune werd bevestigd, hebben de CD&V-senatoren meteen ook Dirk Claes als hun definitieve fractievoorzitter aangeduid.

De burgemeester van Rotselaar is senator sinds 2007 en zetelde daarvoor in de Kamer (2003-2007). In de Senaat was Dirk Claes eerder voorzitter van de Commissie Sociale Aangelegenheden en Quaestor.

Hij zetelt momenteel in de Parlementaire Begeleidingscommissie van het Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Comité I), van de controlecommissie Politieke Partijen, verkiezingsuitgaven en boekhouding en van de commissies Sociale Aangelegenheden en Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden.

Dirk Claes maakte in de voorbije jaren in de politiek o.a. naam met de nieuwe wetgeving voor een rookvrije horeca, voor een eigentijdse regeling voor studentenarbeid en voor strengere bestraffing van geweldpleging op politie-agenten en andere ambtenaren bekleed met een openbaar ambt.