Een groep slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken tekent cassatieberoep aan tegen de nietigverklaring van de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en de privé-woning en het kantoor van kardinaal Danneels.

De huiszoekingen van 24 juni 2010 werden uitgevoerd op bevel van onderzoeksrechter Wim De Troy, die een gerechtelijk onderzoek voerde naar kindermisbruik en een doofpotoperatie bij de katholieke kerk. Vorige week dinsdag besliste de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling dat de zoekacties nietig waren en dat al het inbeslaggenomen materiaal moest worden teruggegeven.

Onderzoeksrechter De Troy baseerde zich voor het bevel tot de huiszoekingen op verklaringen van ere-magistrate Godelieve Halsberghe, de voorgangster van Peter Adriaenssens. Volgens de KI heeft zij echter enkel verklaringen afgelegd over de Sint-Romboutskathedraal en niet over het paleis of de kardinaal, zodat er geen reden was om daar te zoeken.

Een groep slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken heeft nu beslist in Cassatie te gaan tegen die beslissing. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door de advocaat van de slachtoffers, meester Christine Mussche.

De KI had, in andere samenstellingen, diezelfde huiszoekingen al eens nietig verklaard en dan weer goedgekeurd. Het Hof van Cassatie heeft die twee uitspraken telkens vernietigd. Cassatie zal zich nu voor een derde maal over het dossier moeten buigen. 'Wij zijn van mening dat de uitspraak van de KI ingaat tegen andere rechtspraak in gelijkaardige zaken', aldus meester Mussche.

Op welke juridische argumenten de slachtoffers hun Cassatieberoep baseren, wou ze niet kwijt.