De onderhandelaars hebben maandagavond een akkoord bereikt over asiel en migratie. Eerder leken communautaire tegenstellingen dat akkoord nog in de weg te staan. Formateur Di Rupo hoopt dat zijn regering begin volgende week de eed kan afleggen.

Rond 19 uur kwam het nieuws dat de onderhandelaars een akkoord bereikten rond het dossier asiel en migratie. Daarmee is een van de laatste grote hordes voor een regeringsvorming genomen.

Over de inhoud van het akkoord werd voorlopig nog niet gecommuniceerd. De ontwerptekst van het akkoord wordt momenteel herlezen door de verschillende onderhandelende partijen.

De onderhandelaars kwamen in elk geval overeen dat één minister zowel asiel als migratie voor zijn rekening zal nemen. Het akkoord bevat ook een aantal maatregelen om de organisaties die op het terrein bezig zijn met asiel en migratie, beter te laten samenwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kordater asiel- en migratiebeleid

Verder moet het akkoord zorgen voor een kordater asiel- en migratiebeleid.

Dat houdt onder andere in dat asielzoekers sneller een antwoord krijgen op hun asielaanvraag. Binnen de zes maanden zouden ze moeten weten of die aanvaard wordt of dat ze het land moeten verlaten, in plaats van de wachttijd van dertien maanden die nu geldt. Voor veilige landen, zoals die uit de Europese Unie, zou die termijn zelfs maar 15 bedragen.

Bovendien zullen gemeenten die nu nog geen asielzoekers opvangen daar door het akkoord nu toe verplicht worden. Ze mogen asielzoekers ook niet langer richting de grootsteden duwen door ze te betalen. 

Verder zullen terugkeercentra en andere maatregelen ervoor moeten zorgen dat de uitgewezen asielzoekers ook effectief het land verlaten.

Belgische nationaliteit

Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, zullen mensen voortaan vijf jaar in ons land moeten verblijven. Ze moeten een van beide landstalen kennen, werk hebben en kunnen bewijzen dat ze goed geïntegreerd zijn.

De Belgische nationaliteit kan enkel nog via het parlement verkregen worden door mensen die een speciale verdienste hebben, bijvoorbeeld door professionele sporters.

OCMW

Wat de OCMW-steun betreft, werd in het akkoord opgenomen dat EU-burgers er niet langer gebruik van kunnen maken. Daardoor kunnen ook de Roma-zigeuners niet langer rekenen op steun.

Communautaire tegenstellingen

Tijdens de eerste samenkomst sinds het begrotingsakkoord, die rond 15 uur van start ging, stonden asiel en migratie, maatschappelijke integratie en het gelijke kansenbeleid op de agenda.

In het dossier asiel en migratie waren al enkele wetsvoorstellen goedgekeurd in de Kamer. De onderhandelaars zouden ook een aantal maatregelen die afgelopen maanden werden besproken in het parlement, overnemen.Toch liepen de besprekingen rond dat dossier niet van een leien dakje, en zorgde het voor communautaire verdeeldheid.

Er was bijvoorbeeld onenigheid over de taal die kandidaat-Belgen moeten kennen. De Vlaamse partijen wilden dat de kennis van de streektaal vereist werd, de Franstaligen vonden dat een van de landstalen volstaat.'Een van de nationale talen kennen is een positief signaal om Belg te worden', verklaarde MR-voorzitter Charles Michel maandag.

Michel stelde dat wat zijn partij betreft vooral een evenwicht gevonden moet worden tussen respect voor de autoriteiten enerzijds en menselijkheid anderzijds. De MR-voorzitter hoopte dat de debatten die er de laatste maanden over asiel en migratie plaatsvonden in het parlement, als basis kunnen dienen.

Regering voor volgende week donderdag?

Formateur Elio Di Rupo zou graag een regering hebben tegen de Europese top die op donderdag 8 december van start gaat. Di Rupo wil zo de geloofwaardigheid van het begrotingsakkoord onderstrepen.

Daarvoor moet de regering begin volgende week echter al ingezworen worden, zodat er ten laatste woensdagavond een vertrouwensstemming in het parlement kan plaatsvinden.