Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de K.U.Leuven krijgt de 14de Wablieft-prijs. Dat is vanmiddag bekendgemaakt.

Wablieft reikt ieder jaar de Wablieft-prijs uit. Hiermee bekroont het projecten, organisaties of personen die duidelijke taal gebruiken om informatie toegankelijk te maken. Enkele vorige winnaars zijn het project Luisterogen (2010), de Christelijke en Socialistische Mutualiteiten (2009) en Hendrik Vos en Rob Heirbaut met hun boek ‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’ (2008).

De Wablieft-prijs 2011 gaat naar het coachingsproject G-kracht van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de K.U.Leuven. G-kracht zet de hele school in, zowel vakleerkrachten, directie en taalbeleidscoördinatoren, om het lees- en schrijfniveau van jongeren in BSO en TSO te verhogen.

'G-kracht werkt'

"G-kracht werkt", zegt Wablieft-coördinatrice Ilona Plichart. "Na twee schooljaren gingen de leerlingen 4 procent vooruit voor lezen en acht procent voor schrijven."

Het project werd opgestart omdat een groot aantal jongeren in het beroeps secundair onderwijs ruim onvoldoende scoren op lees- en schrijfvaardigheden. G-kracht zet de volledige school in, zowel vakleerkrachten als directie en taalbeleidscoördinatoren, om het lees- en schrijfniveau van jongeren in BSO en TSO (technisch secundair onderwijs) te verhogen.

Schrijven en lezen blijven niet beperkt tot de lessen Nederlands, zegt Plichart. "Dankzij G-kracht lezen bijvoorbeeld leerlingen voeding-verzorging in hun praktijklessen over de twee manieren om te testen of een ei nog vers is. Ze doen zelf de proef, waarna ze een verslag maken van hun experiment. G-kracht daagt leerlingen dus uit om te schrijven, lezen en rekenen zoals ze later in het beroepsleven zullen moeten doen."

Het initiatief liep gedurende twee jaar op tien scholen in Vlaanderen. "De sterkste vooruitgang was te vinden bij de zwakste groepen in BSO. Binnen deze groep boekten vooral de zittenblijvers, leerlingen die thuis geen Nederlands spreken en leerlingen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft, vooruitgang. Wat in tien scholen een positief verschil kan maken, kan dat beslist in meer scholen. Het project loopt nog tot eind dit jaar, en we hopen dat het ministerie van Onderwijs het in de toekomst uitbreidt", aldus Plichart.
 

www.wablieft.be