Electrabel gaat uit van sluiting kerncentrales in 2015
Foto: fb
Electrabel maakt zich op voor een sluiting van de kerncentrales in 2015. Het plan van de onderhandelaars, dat stelt dat de levensduur van de centrales met mogelijk enkele jaren wordt verlengd, acht de energiegroep niet realistisch.

De onderhandelaars bereikten zondag een akkoord over de kernuitstap, maar erg concreet was het niet: in principe sluiten de oudste kencentrales vanaf 2015, maar mocht de energievoorziening in het gedrang komen, dan zou die begindatum ook opgeschoven kunnen worden. 

Electrabel hecht weinig geloof aan dat laatste scenario. 'Eén van de mogelijkheden die geopperd werd, bestond erin de sluiting van de betrokken eenheden met één tot drie jaar uit te stellen, opdat eventuele investeringen in vervangingscapaciteit gedaan zouden kunnen worden. Maar een dergelijk idee gaat geheel voorbij aan de industriële realiteit (...) en is bijgevolg compleet onrealistisch', waarschuwt het energiebedrijf.

Electrabel verwijst naar het feit dat bepaalde onderdelen van een kerncentrale, bijvoorbeeld de controle- en aansturingsuitrustingen, pas om de tientallen jaren, soms pas om de veertig jaar, worden vervangen. 'Dit vereist aanzienlijke investeringen die enkel gerechtvaardigd zijn in geval van een voldoende lange levensduurverlenging van tenminste tien jaar (...) Er kan daarom geenszins sprake zijn van een verlenging van een paar maanden of jaren', klinkt het.

Het bedrijf gaat dan ook 'met onmiddellijke ingang' de sluiting van de betrokken eenheden in 2015 voorbereiden. Medewerkers, partners en onderaannemers zullen geïnformeerd worden over de praktische gevolgen van deze beslissing. Er zal worden onderzocht hoe men de 1 miljard euro, voorzien in het kader van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales, elders kan inzetten.

'Verrast'

Electrabel verklaarde ook 'verrast' te zijn door de beslissing van de onderhandelaars. Volgens het bedrijf druist de beslissing immers in tegen talrijke studies die de regering in 2009 heeft doen beslissen om de levensduur van Doel 1 en 2 en Tihange 1 met tien jaar te verlengen.

'Daarnaast druist de beslissing ook in tegen wat de opeenvolgende Belgische regeringen aan Electrabel gevraagd hebben, namelijk om de centrales open te stellen voor EDF en een derde speler (E.ON) om de concurrentie in België te bevorderen. Ook op verzoek van de Belgische overheid werd een deel van de productiecapaciteit ter beschikking gesteld van de intensieve industrie, die in België proportioneel veel belangrijker is dan in de omringende landen, om hun concurrentiepositie in België te vrijwaren.'

Om de bevoorradingszekerheid in België te garanderen, zal onder meer een beroep worden gedaan op de centrales van moedermaatschappij GDF Suez elders in Europa.
Over de beslissing om de nucleaire rente te verhogen, spreekt het energiebedrijf zich maandag nog niet uit. Het waarschuwt wel 'het recht voor te behouden om zijn belangen te beschermen wat betreft de verbintenissen die de Belgische Staat ten aanzien van de groep is aangegaan in het kader van het protocol van 2009'. Daar is afgesproken om de levensduur van de kerncentrales met tien jaar te verlengen, in ruil voor een jaarlijkse bijdrage tussen de 215 en 245 miljoen euro vanwege de nucleaire sector. Het akkoord werd echter nooit geratificeerd, wegens de val van de regering.