Akkoord over energiebeleid met intelligente kernuitstap
Foto: pn
De zes partijen hebben zondag een akkoord gesloten over het energiebeleid, al gelden nog heel wat voorwaarden. De kernuitstap vanaf 2015 blijft behouden, tenzij er zich problemen voordoen met de vervangingscapaciteit of met de energieprijzen. Over de nucleaire rente werd nog geen bedrag afgesproken.

De onderhandelaars werden zondagmiddag bij formateur Di Rupo verwacht. Vooraf was gepland dat de gesprekken over de overheidsbedrijven, de steun aan ondernemingen en de maatschappelijke integratie zouden gaan. Maar uiteindelijk werd er toch vooral gediscussieerd over het al dan niet behouden van de geplande kernuitstap. 

Tegen 20.30 uur kwam het tot een akkoord. Het is nog steeds de bedoeling, zoals bepaald door de kernuitstapwet van 2003, om vanaf 2015 de kerncentrales geleidelijk te sluiten, te beginnen met de oudste installaties (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1). Maar mochten er zich problemen voordoen met de energievoorziening om de sluiting op te vangen, of mochten de energieprijzen de pan uitswingen, dan kan die startdatum alsnog worden opgeschoven.

Akkoord Van Rompuy naar prullenmand

Zo snel mogelijk na haar aantreden, en ten laatste na zes maanden, zal de toekomstige regering een plan opstellen over hoe de bevoorrading moet gegarandeerd worden. Pas dan kan de definitieve kalender opgesteld worden. SP.A-voorzitter Bruno Tobback meent echter dat de sluiting van Doel I en II in 2015 'nog steeds haalbaar is'.

Door het akkoord is een plan om de oude kerncentrales tien jaar langer open te houden definitief naar de prullenmand verwezen. In oktober 2009 sloot de regering-Van Rompuy een protocolakkoord met GDF Suez (het moederbedrijf van uitbater Electrabel) dat stelde dat de levensduur van Doel I, Doel II en Tihange I met een decennium wordt verlengd in ruil voor een nucleaire rente. Maar door de val van de regering in april vorig jaar kreeg dat akkoord nooit een wettelijke basis. 

De wet op de kernuitstap van 31 januari 2003 voorziet dat na de oude kerncentrales ook de andere installaties sluiten: Doel III in 2022, Tihange II in 2023 en Doel IV en Tihange III in 2025.

Nucelaire rente doorgeschoven

De onderhandelaars hebben zondag ook gesproken over de nucleaire rente die Electrabel moet betalen. SP.A-voorzitter Tobback gaf voor aanvang van de vergadering aan dat hij 850 miljoen euro wil vragen aan de elektriciteitsproducent. Maar uiteindelijk kwam er geen bedrag uit de bus. Er werd afgesproken om de geldsom te bepalen bij de besprekingen over de begroting. 

Tot slot werd ook overeengekomen dat de regering tijdelijke maatregelen zal nemen om de concurrentie op de energiemarkt te verhogen. Ze zal bekijken of een deel van de productie van afgeschreven centrales op de markt kan worden gebracht.

Maandag Overheidsbedrijven

Maandag gaan de onderhandelaars om 14 uur opnieuw rond de tafel zitten. Op de agenda staat dan de bespreking van de hoofdstukken Overheidsbedrijven, Steun aan ondernemingen en Sociale integratie. Of ze maandag ook het rapport van de Hoge Raad voor Financiën over de verdeling van de saneringsinspanning tussen de verschillende entiteiten zullen krijgen, heet zondagavond 'nog niet zeker' te zijn.