Annemie Turtelboom: 'Gigantische stap vooruit'
Foto: belga
Er komt één bevoegde minister voor asiel en migratie, zegt ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) op Radio 1. De situatie voordien was volgens haar immers onhoudbaar.

Annemie Turtelboom zegt dat ze de 'onhoudbaarheid heeft gevoeld' van twee bevoegde ministers voor de asielproblematiek, toen ze nog minister van Migratie en Asielbeleid was.

Daarbij kon de ene minister 'de armen opendoen en mensen opvangen, terwijl de andere bij wijze van spreken de slechterik is die iedereen uitwijst'.

Volgens haar is iedereen het erover eens dat die situatie niet langer kon duren. 'En ik denk dat het een gigantische stap vooruit zal zijn in een veel consequenter en uitgebalanceerder migratiebeleid', benadrukt de minister.

Ze vindt de nieuwe regeling ook een goede basis voor het toekomstige regeerakkoord, omdat die de toegang verbiedt voor bepaalde categorieën van mensen.

'Als iemand aan zijn vijftiende asielaanvraag zit, heeft die dan nog recht op opvang?', stelt Turtelboom. 'Dan buit je toch de procedures uit? Dat is nu gedaan.'