Janssen schuldig over de hele lijn
Assisenvoorzitter Michel Jordens las het verdict van de jury voor. Foto: BELGA
Op het assisenproces in Tongeren heeft de jury Ronald Janssen schuldig verklaard over de hele lijn. Het antwoord op alle negen schuldvragen was positief. In de motivering werd de verdediging van de beschuldigde volledig van tafel geveegd. Bij de familie van de slachtoffers was de opluchting erg groot.

Janssen gaf geen kik toen hij het besluit van de jury hoorde. Hij luisterde onbewogen naar de motivering bij de voorlezing van het arrest over de schuld. Nadat het arrest volledig voorgelezen was en voorzitter Michel Jordens hem zei om recht te staan, leek Janssen, die met zijn gedachten ergens anders zat, op te schrikken. Hij stond recht om nogmaals de antwoorden van de jury te aanhoren.

Daarna boog Janssen zich naar zijn advocaat om hem de hand te schudden en hem voor alles te bedanken. Er kon wel nog een glimlach vanaf bij de drievoudige moordenaar. Dat stuitte enkele nabestaanden tegen de borst, onder meer de broer van Shana Appeltans.

Ten slotte werd Janssen door de politiemensen uit de zaal weggeleid. Vrijdag zal Boyen de straf vorderen en dat kan niets anders dan levenslang zijn. De raadsman van Janssen, Adam Miskovic, zal nog pleiten over de strafmaat en dan trekt de jury zich terug om de straf te bepalen.

Ja op alle vragen

De twaalfkoppige jury moest na een proces van vier weken oordelen of Janssen schuldig was aan de wederrechtelijke vrijheidsberoving en de moord op Annick Van Uytsel, de moord op Kevin Paulus en de foltering, verkrachting en moord op Shana Appeltans. Op al die vragen was het antwoord positief.

Tijdens de voorlezing van het arrest vormden drie politieagenten een menselijk schild om Janssen af te schermen voor de cameramensen, die in de zaal beelden maakten van de voorlezing. Na de schuldigverklaring applaudisseerden de aanwezigen in de relaiszaal.

Bij de families Van Uytsel, Appeltans en Paulus weerklonken opgeluchte reacties. Vader Ivo Paulus barstte in tranen uit. Ook de moeder van Shana, Peggy Bellen, kon haar tranen niet bedwingen.

'Moord Annick beredeneerd en planmatig voorbereid'

In de motivatie voerde de jury aan dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Janssen Annick ontvoerde en dat zij niet vrijwillig met hem is meegegaan. Daarbij werd onder andere verwezen naar de aanvankelijke bekentenissen van Janssen omtrent de ontvoering, de kneuzingen op het lichaam van Annick, het uitschakelen en verdwijnen van haar gsm, en de gil die op het moment van de ontvoering door verschillende getuigen werd gehoord.

Volgens de juryleden doodde Janssen Annick ook niet in een opwelling, maar ging hij beredeneerd en planmatig te werk. Aanwijzingen daarvoor zijn onder andere het feit dat hij een lattenbijl ging halen, het bad liet vollopen en drie slagen op exact dezelfde plaats toebracht. 'De voorbedachtheid staat vast. Het opzettelijk karakter om te doden blijkt uit zijn eerdere bekentenissen', klonk het.

'Janssen had nog plannen met Shana'

De jury gelooft ook niet dat Janssen door Kevin Paulus werd geprovoceerd en hem en zijn vriendin in een vlaag van razernij doodde. 'Janssen had moord op Kevin en Shana ook zorgvuldig gepland en dat blijkt dat uit het feit dat hij twee wapens, een busje benzine en een aansteker bij zich had.'

De jury is er ook van overtuigd dat Janssen Shana heeft verkracht nadat hij Kevin doodschoot. 'Dat hij nog andere plannen had met Shana wordt aangetoond door het feit dat hij haar niet meteen doodde, en met haar naar een afgelegen plaats reed', klonk het.

De jury voerde ook aan dat op het verkoolde lichaam van Shana geen kleren werden aangetroffen en dat Janssen de verkrachting aanvankelijk in detail heeft bekend, maar de feiten pas later ontkende.

Janssen met trillende stem tijdens laatste woord

Vanmorgen kwam Janssen zelf nog een laatste keer aan het woord op het proces. Janssen stond recht, sprak met een trillende hoge stem en was schijnbaar emotioneel. Hij dankte assisenvoorzitter Michel Jordens voor het serene proces en bood tot slot zijn excuses aan.

'U had mij woensdag al gezegd dat het laatste woord geen pleidooi moest zijn. Ik moet hier niet het laatste woord hebben. Die drie mensen moeten het laatste woord hebben', vertelde een snikkende Janssen die maar moeilijk uit zijn woorden raakte.

'Ik wil u bedanken. Vanaf de start van de rechtszaak is er heel veel sereniteit geweest. Wat mijn drijfveer ook geweest is: woede, angst, frustratie, ... Ik heb dat nooit gewild. Het spijt me', klonk het.

Voorzitter bekritiseert motiveringsprocedure

De jury trok zich na het laatste woord van Janssen terug om te beraadslagen over de schuldvragen. De gezworenen kwamen op de middag tot een conclusie en werkten daarna aan de motivatie. Assisenvoorzitter Jordens uitte daarbij kritiek op de nieuwe motiveringsprocedure. Hij vroeg zich af waarom de juryleden het antwoord op de schuldvragen niet mogen geven vooraleer ze aan de motivering beginnen.

'Nu moeten ze eerst samenzitten met de voorzitter van het hof om de motivering op te stellen', aldus Jordens. 'Dat zorgt voor wantrouwen ten opzichte van ons, de indruk kan ontstaan dat wij de jury zouden beïnvloeden.'