‘Schrap sociale bijstand aan EU-burgers tijdens eerste drie maanden van verblijf’
Foto: put
Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) pleit ervoor dat ons land geen sociale bijstand meer zou toekennen aan EU-burgers tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf in België. Ook moet het verblijfsrecht van meer dan drie maanden van EU-burgers die hun statuut misbruiken, sneller en efficiënter worden ingetrokken. Dat zei Devlies donderdag op een gezamenlijke persconferentie met Unizo.

Het onderwerp van deze persconferentie was ‘de niet-Belgische ondernemers in België’. De staatssecretaris vraagt aandacht voor het feit dat heel wat burgers uit Oost-Europese lidstaten zich hier als ‘nepzelfstandigen’ vestigen om sociale bijstand op te strijken.

Devlies pleit er daarom voor om de Belgische wetgeving te verstrengen. ‘We moeten niet aantrekkelijker zijn dan Europa ons oplegt’, aldus de staatssecretaris.

Van zodra een verblijfsrecht van meer dan drie maanden wordt aanvaard, kan een EU-burger een beroep doen op sociale bijstand. Dat betekent dat wie bij zijn aanvraag bij de gemeente onmiddellijk alle documenten kan voorleggen, meteen een verblijfsrecht krijgt. Die persoon komt zo meteen ook in aanmerking voor sociale bijstand. Zo gebeurt het dat EU-burgers die minder dan drie maanden in ons land verblijven, sociale bijstand krijgen.

Nochtans geen verplichting door Europa

De Europese richtlijn terzake verplicht het gastland echter niet om die sociale bijstand te verschaffen tijdens de eerste drie maanden van het verblijf. Een aantal zaken maken ons land volgens Carl Devlies erg aantrekkelijk voor Europese migranten.

‘Te meer omdat de EU-burger die hier meer dan drie maanden wil verblijven, op basis van valse verklaringen en fictieve aansluitingen, vrij gemakkelijk aan de documenten geraakt die bij de gemeente moeten worden ingediend’, luidt het.

De staatssecretaris voor Fraudebestrijding vindt dat de volgende regering dringend een verstrenging van de Belgische wetgeving op de agenda moet plaatsen. Hierbij moet gedacht worden aan het schrappen van steun tijdens de eerste drie maanden en het sneller intrekken van verblijfsrechten na misbruik.

Ook de periode van gecontroleerd verblijfrecht, waarbinnen het recht kan worden ingetrokken, moet worden uitgebreid van drie naar vijf jaar.

Reactie is laat volgens Hans Bonte (sp.a)

‘Zijn frank is wel laat gevallen’, reageert Hans Bonte (sp.a) op de voorstellen van Devlies. ‘Wij hebben al langer een wetsvoorstel klaar om de schijnzelfstandigheid en de fraudemechanismen aan te pakken. Ik roep Devlies op om kleur te bekennen en snel werk te maken van een strengere fraude-aanpak’, aldus Bonte.