De internetlessen die de KULeuven (KUL) plande om overbezetting van de aula's te vermijden, gaan voorlopig toch niet door. Dat maakte de universiteit woensdag bekend. De beslissing komt er na protest van de studenten.

De KUL had het plan opgevat om de eerstejaarsstudenten communicatiewetenschappen en politieke en sociale wetenschappen voor bepaalde vakken beurtelings (niet) naar de colleges te laten komen. De groep die ene week niet welkom was, zou dan het opgenomen college online kunnen bekijken. De maatregel moest de overbevolking van de aula's tijdens de eerste weken van het universiteitsjaar verminderen.

De Leuvense universiteit laat nu weten dat plan voorlopig te laten varen. Studenten vonden de lessen op de campus noodzakelijk om het contact met de professoren en de medeleerlingen te behouden.

Vooral voor eerstejaars is dat belangrijk, aldus Inge Geerardyn, ondervoorzitster van de overkoepelende studentenorganisatie Loko: 'Zo'n weblecture mag een contactuur niet vervangen. Dit is een gemakkelijkheidsoplossing.'

Ook de studentenvereniging Politika protesteerde al tegen het plan van de KUL: 'Het kan niet dat het recht op onderwijs ontzegd wordt aan studenten die evenveel inschrijvingsgeld betaald hebben om lessen bij te wonen als studenten uit minder bevolkte richtingen of met grotere aula's.'

'Bijkomende lokalen ter beschikking'

De KUL heeft nu een andere oplossing gevonden voor de overbevolking van de aula's, meldt decaan Katlijn Malfliet: 'We hebben bijkomende lokalen ter beschikking gekregen waardoor we de mogelijkheid hebben om de studenten allemaal in een klassiek hoorcollege les te laten volgen'.