De Troy 'moet voortdoen' van De Clerck
Foto: belga
Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft het ontslag geweigerd van de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy. ‘Hij moet voortdoen', vindt De Clerck.

Begin deze week raakte bekend dat De Troy, de onderzoeksrechter van 'Operatie Kelk', in een brief aan minister De Clerck en aan zijn overste Luc Hennart vorige week officieel ontslag had genomen als onderzoeksrechter. De Troy vroeg de minister het koninklijk besluit te ontbinden waarin zijn benoeming tot onderzoeksrechter geregeld wordt.

Maar die wil daar niet op ingaan. De Clerck wil dat ‘Operatie Kelk’, net zoals de andere zaken die De Troy behandelt, voortgezet wordt door dezelfde onderzoeksrechter. ‘Het mandaat van De Troy is enkele maanden geleden, onder meer op zijn uitdrukkelijke vraag, herbevestigd. We hebben daarvoor een speciale inspanning gedaan, want in lopende zaken is dat niet evident’, zegt de minister, die het dan ook onlogisch zou vinden De Troys benoeming nu ongedaan te maken.

De Troy wil griffier houden

Dat De Troy wou opstappen, zou verband houden met de mutatie van zijn griffier. Peggy Coppens krijgt na haar zwangerschapsverlof begin 2012 een andere functie binnen het gerecht.

Volgens De Clerck is de afwezigheid van Coppens ‘een oplosbaar probleem’. ‘Ik stel vast dat mevrouw Coppens, die nu met bevallingsrust is, op dit moment ook vervangen wordt. Of zij moet terugkeren of niet, is geen beslissing van de minister van Justitie, maar van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (Luc Hennart, red.).’

Door te weigeren gaat De Clerck ook in tegen ‘al te gemakkelijk verspreide insinuaties’ over het ontslag. Volgens Walter Van Steenbrugge, de advocaat van een reeks slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk, zou De Troy mogelijk tegengewerkt en bedreigd zijn. Van Steenbrugge sprak onder meer over ’duidelijke indicaties dat men een aantal zaken boven het hoofd van de onderzoeksrechter wou beslissen’.

‘Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelde’, zegt De Clerck, ‘en het is ook niet daarom dat ik het doe. Wel omdat De Troy moet voortdoen.’