Open Vld-voorzitter Alexander De Croo hoopt dat de discussie over de uittredingsvergoedingen snel uitmondt in een hervorming van het systeem. "Sven Gatz heeft iedereen voorgedaan hoe het moet: geen woorden, maar daden", stelt hij maandag.

"Sven Gatz heeft gisteren een belangrijke stap gezet door als eerste Vlaams parlementslid te verzaken aan zijn uittredingsvergoeding. Als collega-politici zijn we hem verschuldigd om het systeem zelf nu ook aan te passen. Het huidige systeem roept bij heel wat mensen terecht weerstand op", meent Alexander De Croo.

De Open Vld-voorzitter hoopt dat de collega’s die vorige week dure eden zwoeren nu even enthousiast zijn om zelf ook de daad bij het woord te voegen en voorstellen te steunen die de parlementaire uittredingsvergoeding beperken.

Open Vld hoopt dat niet alleen het Vlaams Parlement, maar ook de andere parlementen haast maken met een beperking van de uittredingsvergoedingen. "We reiken daarvoor de andere partijen de hand om na jaren gepalaver knopen door te hakken. Alleen zo zorgen we ervoor dat het hele debat niet stilvalt met de beslissing van Sven Gatz", besluit De Croo.