De Vlaamse universiteiten krijgen elk jaar meer inschrijvingen te verwerken. Het grotere aantal universiteitsstudenten wordt vooral veroorzaakt door de democratisering van het onderwijs en door de masterbachelorstructuur.

Het studentenaantal is de laatste vier jaar het meest gestegen op de Antwerpse universiteit. Voor het schooljaar 2006-2007 schreven zich 6.889 studenten in, dit jaar waren dat er 15.000. Dat betekent een stijging met maar liefst 117 procent. Ook de andere Vlaamse universiteiten zien het aantal inschrijvingen echter jaarlijks toenemen.

'Flexibiliseren is gemakkelijker geworden, studenten kunnen proberen aan een universiteit, en als het niet goed lukt dan kunnen ze nog terug naar een lagere afdeling zakken', verklaart vice-rector Joke Denekens de stijging. 'Bovendien zijn het niet alleen nieuwe studenten die meer naar de universiteit komen, maar het zijn ook studenten van schakelprogramma's, die van een hogeschool naar de universiteit komen om een master te halen.'

De meeste jongeren kiezen voor een universiteit omdat ze met een universitair diploma een goede job hopen te vinden.