eBay mee verantwoordelijk voor fraude via zijn website
Foto: ebay
Veilingwebsites zoals eBay kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor de verkoop van valse goederen door gebruikers. Dat is het geval wanneer ze als ‘behoedzame marktdeelnemer’ hadden moeten weten dat de verkoop niet zuiver was en daarbij geen stappen ondernamen om die verkoop tegen te gaan. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een arrest.

De rechters in Luxemburg kregen enkele vragen voorgeschoteld van de Britse High Court. Die rechtbank moet zich uitspreken over een geschil tussen cosmeticabedrijf L’Oréal en eBay. L’Oréal neemt de verkoop van namaakgoederen door gebruikers van eBay niet en vindt dat ook de veilingwebsite schuld treft.

Het Hof van Justitie sprak zich uit over die aansprakelijkheidskwestie bij elektronische marktplaatsen. Het Hof oordeelt dat de nationale rechter ondernemingen zoals eBay moet kunnen gelasten om niet alleen maatregelen te nemen om de inbreuken op de zogenaamde intellectuele-eigendomsrechten te doen eindigen, maar ook om nieuwe inbreuken van die aard te voorkomen. "Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen."

Het Hof redeneert immers dat wanneer de beheerder van dergelijke website geen "actieve rol" heeft bij een veiling, in bepaalde omstandigheden toch niet in aanmerking komt voor een vrijstelling van aansprakelijkheid. Dat is het geval wanneer de beheerder weet had van feiten en omstandigheden op basis waarvan "een behoedzame marktdeelnemer" had moeten vaststellen dat de online-verkoopaanbiedingen onwettig waren en, voor zover hij die wetenschap had, "niet prompt heeft gehandeld om de betrokken gegevens van zijn site te verwijderen of de toegang tot die gegevens onmogelijk te maken".

Volgens het Hof kan de nationale rechter de veilingwebsites gelasten de identiteit van de klant/verkoper eenvoudig vast te stellen.