Volgens de nieuwe Marokkaanse grondwet zal de Marokkaanse premier voortaan meer macht hebben en door de grootste verkozen partij geleverd worden. Koning Mohammed VI heeft vrijdagavond het Marokkaanse volk toegesproken over de in maart beloofde hervormingen, die Marokko moeten ombuigen tot een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie. De bevolking kan zich erover uitspreken in een referendum op 1 juli.

De constitutionele hervormingen moeten 'de pijlers versterken van een constitutionele, democratische, parlementaire en sociale monarchie', zo verklaarde Mohammed VI.

De Marokkaanse eerste minister zal voortaan over de macht beschikken om de Kamer van volksvertegenwoordigers te ontbinden, totnogtoe een exclusieve bevoegdheid van de koning. De toekomstige premier zal ook aangeduid worden in de schoot van de partij die de grootste is bij de Marokkaanse parlementsverkiezingen. Totnogtoe duidde de koning de regeringsleider aan.

Het Marokkaanse staatshoofd geeft wel niet al zijn macht af. Hij blijft hoofd van het leger en behoudt zijn onschendbaarheid, zo zei hij in de toespraak. Hij behoudt ook de macht om ambassadeurs en diplomaten te benoemen.

'Vrije godsdienstbeleving'

Verder garandeerde Mohammed VI 'de vrije godsdienstbeleving', terwijl hij wel 'bevelhebber van de gelovigen' blijft. De nieuwe grondwet voorziet ook dat de islam de staatsgodsdienst blijft.

Volgens de koning garandeert de nieuwe hervormingsproject ook de scheiding der machten.

Tot slot komt de koning tegemoet aan de roep om meer democratie door het Berbers, naast het Arabisch, te erkennen als officiele taal. Een groot deel van de 32 miljoen Marokkanen spreekt een van de drie Berberse dialecten.