Partijraad Vlaams Belang bespreekt lot Gentse dissidenten
Frank Vanhecke, Filip Dewinter en Francis Van den Eynde (v.l.n.r.) Foto: pn
Zaterdag bespreekt de partijraad van Vlaams Belang hoe het verder moet met vijf Gentse gemeenteraadsleden die zich eerder afgescheurd hadden. De Standaard kon het verslag van de tuchtraad inkijken. Verwacht wordt dat de vijf weldra onderdak vinden bij de N-VA.

Op de agenda van de partijraad zaterdag staat onder meer het lot van de Belfortgroep. Vijf Gentse gemeenteraadsleden, onder wie Francis Van den Eynde en fractieleider Kristina Colen, scheurden zich in maart af . Daarbij uitten ze zware kritiek op de stijl en de strategie van de partijleiding en eisten ze een soort tendensrecht op, naar Vlaams Belangnormen een absolute primeur.

Van den Eynde richtte de Belfortploeg op om de ‘sclerose’ binnen de partij te bestrijden. Hij verwijt Antwerps boegbeeld Filip Dewinter een machtsgreep te hebben uitgeoefend op de partij. Oud Vlaams Belang-voorzitter Vanhecke steunt hem.

De partijleiding kon een en ander niet laten passeren. Na een mislukte bemiddelingspoging, ging een ‘ad hoc commissie voor verzoening en tucht’ aan het werk. Wat de Belfortgroep ook moge beweren, het eindverslag dat De Standaard kon inkijken, leest als een verzoenende evenwichtsoefening die met satijnen handen werd geschreven. De dissidenten krijgen alle ruimte om zich zonder enige sanctie terug in te schakelen. De voorwaarden: de ontbinding van de Belfortploeg, de website moet offline en ze moeten zich engageren om meningsverschillen voortaan in de partijraad uit te klaren en niet in de media.

Dat een geheime stemming morgen het verslag goedkeurt, lijdt geen twijfel. Maar heel wat partijleden stappen met loden schoenen naar de vergadering.

Van den Eynde is niet de eerste de beste. Hij was een van de founding fathers van het Vlaams Blok. Jarenlang was hij het Gentse gezicht van de partij.

Dat Van den Eynde het wat bont heeft gemaakt, is even waar. Zijn verdediging als zou de partijleiding (‘de leden van de Antwerpse gemeenteraad’) aan ‘sclerose’ leiden, klonk uit zijn mond niet geloofwaardig. Terecht spreekt het verslag van ‘generatieconflicten’ die zich hebben geënt op een ‘interne partijdiscussie, wat tot een onsamenhangend amalgaam van geformuleerde klachten heeft geleid’.

De Gentenaar onderbouwde zijn ergernis door te verwijzen naar de manier waarop de ‘Antwerpse clan’ de betreurde Marie-Rose Morel had tegengewerkt. Weduwnaar Frank Vanhecke verdedigde zijn oude buddy. Morgen komt hij evenwel niet. Wie geen afdrachten betaalt, heeft statutair niet het recht om op de partijraad het woord te nemen. Door weg te blijven, vermijdt de voormalige voorzitter een genante discussie.

In elk geval houdt Van den Eynde voet bij stuk, zijn persmededeling van zaterdag circuleerde gisteren al. Bijgevolg kan voorzitter Bruno Valkeniers niet anders dan begin juli de vijf uit te sluiten. Alleen op die manier kan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen fatsoenlijk starten. Het laat Van den Eynde ook toe om zijn bezinningsjaar vol te maken vooraleer aan te kloppen bij de 8N-VA. Gezien zijn Volksunieverleden zal dat een beetje thuiskomen zijn.

Het verslag van de tuchtraad op: www.standaard.be/tuchtraad