De studietijd van cartoonist Rubenl.nl
Foto: rubenl.nl
Rubenl.nl (Ruben Oppenheimer) is cartoonist. Hij studeerde grafische vormgeving in Maastricht en Antwerpen. Afgestudeerd in 1999.

Zou u opnieuw hetzelfde studeren?

Ik zou dezelfde richting kiezen, maar zou ze meteen in Antwerpen aanvangen. Ik ben weggevlucht uit Maastricht omdat ik de opleiding daar te vrijblijvend vond. Ze was te weinig op vaardigheden gestoeld en inhoudelijk beneden peil.

Wat voor student was u? Blokte u gestructureerd of tegen de deadline?

Mijn motto bij het studeren was ‘op de rand van de afgrond bloeien de mooiste bloemen’. Nu heb ik dat nog met mijn tekeningen: ik kan niet voor mijn deadline werken, er moet wat druk achter zitten.

Hebt u ooit herexamens gehad?

Nee, maar om mezelf de gelegenheid te geven naar Antwerpen te gaan heb ik wel bewust een jaar overgedaan. Mijn opleiding werd in Nederland teruggeschroefd van 5 naar 4 jaar en ik vond dat te weinig. Dus heb ik een kunstgreep moeten uithalen om mezelf die tijd te geven.

Was uw studententijd een fijne periode?

Ik vond het wel een leuke periode, maar het was niet de tijd van mijn leven. Ik heb nu een veel boeiender leven, ben meer zelfzeker en doelgerichter. Ik mis mijn studententijd dus niet echt.

Hebt u een goeie bloktip?

Wacht zo lang mogelijk voor je begint te studeren. Liever uitstellen en de nacht voor het examen blokken, dan op het einde van de week vergeten zijn wat je er in het begin van de week hebt ingepompt.