Brussels minister-president Charles Picqué weerlegt vrijdagnamiddag de kritiek van sp.a-fractieleider in het Brussels parlement Elke Roex dat zijn regering het crècheplan uit 2007 stopgezet heeft ten voordele van extra middelen voor bijkomende capaciteit in het basisonderwijs.

De begroting 2011 voorziet 9 miljoen euro voor lokale infrastructuurprojecten in verband met de demografische groei. De regering besliste eerder deze maand dat budget te reserveren voor de projectoproep voor de basisscholen. Picqué antwoordde aan Roex dat er in 2011 geen projectoproep meer komt voor de financiering van gemeentelijke kinderopvangprojecten.

In een reactie stelt Picqué dat het crècheplan in 2011 verdergezet wordt, onder meer via het beleid voor de wijkcontracten. "Momenteel bevindt zich een groot aantal projecten in de uitvoeringsfase." Picqué zegt aan een kadernota te werken met de prioriteiten inzake kinderopvang voor de nabije toekomst. "Het doel van deze nota is vooral de samenwerking met de gemeenschappen te versterken."

De miniser-president wijst ook op de procedure bij het Grondwettelijk Hof na een klacht van de vzw Vlaams Komitee voor Brussel. De vzw wil niet dat het hoofdstedelijk gewest rechtstreeks investeert in kinderopvang, wat gemeenschapsmaterie is.

"Het crècheplan is dus zeker niet opgeschort en loopt door gedurende de hele legislatuur. Indien nodig worden juridische oplossingen uitgewerkt in functie van de beslissing van het Grondwettelijk Hof."