Kris Luyckx: 'Wet-Lejeune is een goed principe'
Kris Luyckx Foto: was
'De roep om de uitvoering van straffen te verstrengen is een mooi voorbeeld van steekvlampolitiek', zegt de Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx naar aanleiding van de vervroegde vrijlating van Michelle Martin die het debat over de wet-Lejeune weer doet oplaaien. Volgens strafpleiter Johan Platteau is de wet-Lejeune de beste bescherming voor de maatschappij.

Volgens Kris Luyckx is het te gemakkelijk om nu te zeggen dat alle veroordeelden langer achter de tralies moeten blijven. 'Dat is gewoon niet realistisch, want onze gevangenissen zijn daar niet voor uitgerust. Er is gewoon te weinig plaats', klinkt het.

De advocaat vindt de wet-Lejeune een goed principe. 'We leven in een humanistische samenleving waarin mensen niet worden opgesloten en de sleutel vervolgens wordt weggegooid. Iedere gedetineerde zal in principe ooit terug in onze maatschappij terecht komen en dan is het maar goed ook dat zij daarin begeleid worden en de nodige voorwaarden moeten naleven.'

Hij vindt het fout om de vrijlating van Michelle Martin aan te grijpen om drastische veranderingen door te voeren. 'Je mag een individueel dossier nooit aangrijpen om te veralgemenen. Dat is geen goede politiek. Die vrouw heeft de helft van haar straf uitgezeten, een rechtbank heeft beslist dat ze vervroegd kan vrijkomen en heeft haar strenge voorwaarden opgelegd. Ik denk dat het hier om een juiste toepassing van de wet gaat', aldus nog Luyckx.

Platteauet: 'Wet-Lejeune is beste bescherming voor maatschappij'

Strafpleiter Johan Platteau hoopt dat de wet-Lejeune niet wordt aangepast naar aanleiding van de vervroegde vrijlating van Michelle Martin. 'De wet-Lejeune biedt de beste bescherming voor de maatschappij', zegt hij dinsdag.

'Het is beter dat veroordeelden vervroegd kunnen vrijkomen mits naleving van strenge voorwaarden, dan dat ze hun volledige straf moeten uitzitten en geen voorwaarden hoeven na te leven, want dan verlies je alle controle over hen eens ze weer vrij zijn', aldus Johan Platteau.

Hij benadrukt ook dat de strafuitvoeringsrechtbanken niet over een nacht ijs gaan bij het nemen van dergelijke beslissingen en dat ze er ook streng op toezien dat de opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

Een tweede reden waarom hij voorstander is van de wet-Lejeune zijn de zware straffen die in ons land worden opgelegd. 'Die zijn veel hoger dan in pakweg Nederland en daarom is het goed dat mensen vervroegd kunnen vrijkomen. Ik zou het diep betreuren als de wet-Lejeune wordt aangepast of afgeschaft, want mensen verdienen na verloop van tijd een tweede kans, ook al is dat erg voor de slachtoffers.'