Open Vld-voorzitter Alexander De Croo meldt zaterdag het plotse overlijden van Hedwig De Koker (°1955), gedurende meer dan 30 jaar fractiesecretaris van de liberale fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De Koker werkte er onder meer samen met fractieleiders als Patrick Dewael, Rik Daems en Bart Tommelein. Hij was ook gedurende vele jaren adjunct-penningmeester en later eveneens penningmeester van de partij.

"Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn partner, familie en vele vrienden. Hedwig heeft zich de voorbije decennia onafgebroken ingezet om in het hart van onze parlementaire democratie de liberale stem te laten horen", aldus voorzitter De Croo.

"Het parlement was zijn habitat. Als fractiesecretaris stond hij er meer dan dertig jaar onvoorwaardelijk ter beschikking van onze liberale parlementsleden. Hedwig zal heel erg gemist worden."