Het waterzuiveringsstation Brussel-Noord is eind 2009 onterecht stilgelegd. Dat hebben drie onafhankelijke experten nu ook definitief bevestigd in hun eindrapport.

In november vorig jaar lekte al eens een voorlopig rapport uit waaruit bleek dat Aquiris, de uitbater van het waterzuiveringsstation, geen enkele objectieve reden had om zijn installatie stil te leggen.

Begin december vorig jaar legde Aquiris, de Franse uitbater van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord, de waterzuivering stil, waardoor elf dagen lang ongezuiverd Brussels afvalwater in de Zenne geloosd werd, met zware vervuiling tot gevolg.

Aquiris beweerde dat het niet anders kon dan de installatie stilleggen, omdat een teveel aan zand en puin in het afvalwater de installaties en de veiligheid van het personeel bedreigden.

Volgens Aquiris moest het Brussels Gewest zorgen dat het zand en puin uit het afvalwater gefilterd werd. Doordat dat niet gebeurde, legde de uitbater het zuiveringsstation stil.

Drie onafhankelijke experten onderzochten in opdracht van beide partijen wie verantwoordelijk was. Hun eindrapport weerlegt alle argumenten van Aquiris om de installatie stil te leggen: de aanwezigheid van overtollig zand en grote hoeveelheden puin, waardoor de installaties en de veiligheid van het personeel bedreigd waren.

Brussels minister-president Charles Picqué en minister Huytebroeck reageren opgelucht op het rapport dat hen "vrijpleit". Het rapport wordt bezorgd aan het Vlaams Gewest en de Vlaamse gemeenten die gerechtelijke stappen namen.

Advocaten moeten nu uitpluizen wat de gevolgen zijn voor de lopende rechtszaken rond de verantwoordelijkheid voor de vervuiling van de Zenne en eventuele schadevergoedingen.