In de historische Aula van de Gentse universiteit hebben schrijver Erwin Mortier en ethicus Etienne Vermeersch zaterdagmiddag de 'Geuzenprijs' in ontvangst genomen. De vrijzinnige studentenvereniging 't Zal Wel Gaan' reikte de prijs voor de negende keer uit.

De Geuzenprijs is bedoeld als 'een hommage aan signalen van het creatief vermogen van de vrije, kritische geest en als bijdrage tot de uitstraling van een volwassen, ongecompliceerde vrijzinnigheid.' De prijs werd sinds 2002 niet meer uitgereikt, maar zaterdag bij de 125ste verjaardag van de studentenvereniging nieuw leven ingeblazen.

'Mortier krijgt de prijs omdat hij in zijn proza, poëzie en essays kritische vragen stelt over hoe we samenleven in uiteenlopende, veelal alledaagse contexten,' aldus Manu Robbroeckx van het Vrijdenkerscollectief. 'Zijn soms bijtende humor en lichtvoetige zelfrelativering, gegoten in zinnelijke taal, dagen de gevestigde orde en meningen op prettig rebelse wijzen uit tot reflectie'.

Ethicus Etienne Vermeersch kreeg de prijs omwille van zijn 'niet aflatende inspanningen om de waarheid (met kleine w) kenbaar te maken, omdat hij taboe's doorbreekt, een wezenlijke rol speelde in de Vlaamse ontvoogding en omdat hij geen ivoren-toren-intellectueel is maar altijd probleemoplossend denkt.'

Andere genomineerden voor de Geuzenprijs waren Anne Provoost, Hans Teeuwen en Tom Lanoye. Bob Van de Voorde, voorzitter van het Geuzenprijscomité, ex-gouverneur Herman Balthazar en Anna de Bruyckere spraken de aanwezigen toe, terwijl illusionist Gili en de dolle majorettes van de fanfare Vooruit met de Kuit het programma een ondeugende toets gaven.