Steeds meer vrouwen zoeken een betere toekomst en dito partner in ons land. Ook het aantal hooggeschoolde nieuwkomers neemt toe: een op de drie heeft minstens twaalf jaar opleiding achter de rug wanneer zij zich aanmelden bij een onthaalbureau.

Dat blijkt uit een analyse van de recente immigratie door het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMis) van de Universiteit Antwerpen, schrijft De Morgen.

'Op dit moment ligt de scholingsgraad van nieuwkomers hoger dan die van de autochtone Belgische bevolking', stelt Christiane Timmerman, directeur van CeMis.

Volgens de meest recente beschikbare cijfers was in 2007 49 procent van alle nieuwkomers vrouw. Voor nieuwkomers van buiten de Europese Unie was dat al 54 procent, en volgens CeMis blijft hun aandeel stijgen. Voor landen als Thailand, de Filippijnen, Kazachstan en Oekraïne ligt het aandeel zelfs boven de 75 procent. Maar ook uit Congo en Brazilië is meer dan de helft van de immigranten vrouw.