Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag verschillende bepalingen vernietigd van het Vlaams decreet over de inspectie in de acht Franstalige scholen in de Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel.

Het Hof volgt grotendeels de redenering van een eerder arrest van juli 2010, toen het Vlaamse decreet deels werd geschorst. Er is geen overgangsperiode voorzien waarin de Franstalige scholen aan de Vlaamse regering een afwijking kunnen vragen om de leerplannen van de Franse gemeenschap te kunnen toepassen, zegt het Hof in zijn arrest.

Vernietigd

Het Hof vernietigt de artikelen in het decreet die de inspectiebevoegdheid toekent aan de Vlaamse inspecteurs omdat het oordeelt dat het Vlaamse decreet niet voorziet in een overgangsperiode waarin de scholen 'volgens het beginsel van de federale loyauteit' zo'n afwijking kunnen bekomen.

De Franstalige scholen moeten zich voor de schoolbegeleiding wel richten tot de Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding, als die tenminste tweetalig zijn. Voor psychologische begeleiding en voor logopedie kunnen ze zich richten tot een centrum naar keuze.

Bevoegdheid

Volgens het Hof wordt de bijzondere wet van juli 1971, die voorziet dat de inspecties in de betrokken scholen een zaak zijn van de Franse gemeenschap, niet in vraag gesteld door de grondwetsherziening van 1988. Het Hof stelt ook dat het territoriale toepassingsgebied van de decreten van de Franse gemeenschap op onderwijsvlak niet verder kan gaan dan de scholen in kwestie.

Die scholen kunnen de Vlaamse regering wel een afwijking vragen om de Franstalige eindtermen en ontwikkelingsdoelen te kunnen toepassen. De Vlaamse regering mag zo'n afwijking ook niet weigeren, stelt het Hof.

Smet

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) reageert voorlopig nog niet op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat het Vlaamse decreet rond de schoolinspecties in de Brusselse rand deels vernietigt. 'We bestuderen het arrest', luidt het donderdagavond op het kabinet-Smet.