Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans nodigt de Franstaligen uit mee te werken aan een grondige staatshervorming. In zijn 11 julitoespraak in het Brusselse stadhuis pleitte Peumans voor een 'samenlevingscontract' tussen de twee grote gemeenschappen.

Traditiegetrouw verzamelt het kruim van de Vlaamse politiek op de Vlaamse feestdag in het Brusselse stadhuis. De 11 juliviering werd ook bijgewoond door verschillende federale, Brusselse en Waalse politici, zoals onder meer Waals minister-president Rudy Demotte, PS-voorzitter en preformateur Elio Di Rupo en ontslagnemend Senaatsvoorszitter Armand De Decker.

In zijn toespraak herhaalde Peumans dat Vlaanderen vragende partij is en blijft voor een grondige staatshervorming. Via een Copernicaanse omwenteling moet het zwaartepunt bij de deelstaten komen te liggen. Volgens Peumans gaan er in Wallonië ook steeds meer stemmen op om te komen tot een grote staatshervorming.

'Vlaanderen is niet de vijand van Wallonië'

Bij zo'n hervorming zal Vlaanderen volgens Peumans ook niet vertrekken vanuit een anti-Waalse invalshoek. "Vlaanderen is niet de vijand van de Franstaligen", klonk het. "We moeten komen tot een contract tussen de twee grote gemeenschappen. Dat samenlevingscontract moet de spelregels met de rechten en de plichten op een zeer transparante wijze beschrijven", aldus Peumans.

De toespraak van Peumans werd even verstoord. Toen Peumans bespiegelingen formuleerde over de Vlaamse identiteit en natievorming, riep Brussels Open VLD-fractieleidster Els Ampe vanuit de zaal: "Hou op, u besmeurt de reputatie van de Vlamingen met uw nationalisme". Het protest werd meteen in de kiem gesmoord.